Zmena termínu školenia pre žiadateľov o cestný projekt

14.09.2023 | Admin

V súvislosti so zverejnenou výzvou na predkladanie žiadostí o príspevok v priorite 2. „Prepojenejšie pohraničie“ špecifický cieľ 1. „Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy, vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility“, aktivita 1. „Zlepšenie kvality cestnej infraštruktúry cezhraničného charakteru pri zohľadnení aspektov udržateľnej dopravy“  dovoľujeme si vás informovať o zmene termínu školenia pre poľských a slovenských prijímateľov v Bielsku-Bialej (Konferenčné centrum ul. 1 Dywizji Pancernej 45, 43-300 Bielsko-Biała).

Nový dátum školenia je 26. september 2023.

Školenie bude prebiehať v poľskom jazyku s prekladom do slovenčiny.

Na školenie sa môžete prihlásiť vyplnením nižšie uvedeného online formulára do 21. septembra.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Odporúčame účasť maximálne dvoch osôb za inštitúciu.