Pridané: 24.10.2023 //02

1. výzva na predkladanie žiadostí o príspevok pre malé projekty z EFRR v rámci Priority 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia

Zobraziť celý príspevok 
Pridané: 20.10.2023 //02

Vyhlásenie výzvy pre kandidátov na EXPERTOV pre kvalitatívne hodnotenie malých projektov v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027

Zobraziť celý príspevok 
Pridané: 20.10.2023 //02

Október – Mesiac úcty k starším

Zobraziť celý príspevok 
Pridané: 19.10.2023 //02

X-ART / Koncert v galérii: Patrik Korinok so sláčikovým triom

Zobraziť celý príspevok 
Pridané: 16.10.2023 //02

Oznámenie o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok pre malé projekty

Zobraziť celý príspevok 
Pridané: 12.10.2023 //02

Obraz na predaj

Zobraziť celý príspevok 
Pridané: 12.10.2023 //02

PL- SK 2021 - 2027 - malé projekty - Priorita 4 - prvá výzva

Zobraziť celý príspevok 
Pridané: 11.10.2023 //02

Harmonogram výziev na roky 2023 a 2024

Zobraziť celý príspevok 
Pridané: 09.10.2023 //02

Pracovná ponuka na pozíciu: špecialista pre oblasť malých projektov Fondu malých projektov

Zobraziť celý príspevok 
Pridané: 09.10.2023 //02

Jesenný deň otvorených dverí

Zobraziť celý príspevok 
Pridané: 09.10.2023 //02

Plán podujatí mesa Spišská Nová Ves na mesiac oktober

Zobraziť celý príspevok