#Euroregion Tatry

Dwa kraje, dwa języki

#Euroregion Tatry

Jeden region, jeden cel

Stowarzyszenie Euroregion TATRY

WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Działalność i instytucje EUT

Stowarzyszenie EUROREGION TATRY

#

O NAS

Euroregion TATRY

Więcej informacji

#

Oferujemy Ci

USŁUGI

Więcej informacji

#

Dołącz do nas

CZŁONKOWIE

Viac informácií

#

Fórum Euroregiónov Slovenska

FERS

Więcej informacji

#

Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej TATRY

EUWT TATRY sp. z o.o.

Więcej informacji

#

Przydatne informacje dla turystów

POLECAMY

Więcej informacji

Projekty przy wsparciu UE

NASZE REALIZACJE

Działania projektowe

#

Projekt

Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2021-2027

Więcej informacji

#

Projekt

Euroregionálne aktivity

Więcej informacji

#

Projekt

Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2007 - 2013

Więcej informacji

#

Projekt

Historicko - kultúrno prírodná cesta okolo Tatier

Więcej informacji

Serwis współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020.

#
#
#

DOKUMENTY DO POBRANIA

Aktualne umowy, przetargi, publikacje lub materiały promocyjne

Ciekawe zakamarki

Galeria Euroregion TATRY

Nasi partnerzy

Pracujemy razem

Európsky fond regionálneho rozvoja
Prešovský samosprávny kraj
Interreg PL SK
Regionálna rozvojová agentúra
Sario SK
Poľsko-slovenská obchodná a priemyselná komora
EZÚS TATRY s r.o.