logo

Zmiernenie klimatickej zmeny

Dátum uverejnenia: 11.05.2024
Dátum uzávierky: 03.06.2024

VIAC INFO

logo

Podpora rozvoja zručností zamestnancov

Dátum uverejnenia: 11.05.2024
Dátum uzávierky: 31.08.2024

VIAC INFO

logo

Doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

Dátum uverejnenia: 02.05.2024
Dátum uzávierky: 31.12.2024

VIAC INFO

logo

LIFE 2024

Dátum uverejnenia: 29.04.2024
Dátum uzávierky: 31.12.2024

VIAC INFO

logo

Sadíme budúcnosť

Dátum uverejnenia: 29.04.2024
Dátum uzávierky: 07.06.2024

VIAC INFO

logo

Vy rozhodujete, my pomáhame

Dátum uverejnenia: 29.04.2024
Dátum uzávierky: 05.05.2024

VIAC INFO

logo

Podpora kultúry a cestovného ruchu v česko-slovenskom pohraničí

Dátum uverejnenia: 29.04.2024
Dátum uzávierky: 31.05.2024

VIAC INFO

logo

Oporný bod do života

Dátum uverejnenia: 14.04.2024
Dátum uzávierky: 26.04.2024

VIAC INFO

logo

Matchingové granty pre crowdfundingové kampane

Dátum uverejnenia: 07.04.2024
Dátum uzávierky: 28.05.2024

VIAC INFO

logo

Podpora začínajúcich podnikateľov v témach zdravie a klimatické zmeny

Dátum uverejnenia: 07.04.2024
Dátum uzávierky: 19.04.2024

VIAC INFO

logo

Podpora projektov zameraných na e-vzdelávanie, digitálnu inklúziu a smart cities

Dátum uverejnenia: 07.04.2024
Dátum uzávierky: 24.05.2024

VIAC INFO

logo

Grantový program pre podnikateľky

Dátum uverejnenia: 22.03.2024
Dátum uzávierky: 12.04.2024

VIAC INFO

logo

Podpora ekologických riešení

Dátum uverejnenia: 17.03.2024
Dátum uzávierky: 09.04.2024

VIAC INFO

logo

Inkluzívna kultúra

Dátum uverejnenia: 17.03.2024
Dátum uzávierky: 18.03.2024

VIAC INFO

logo

Grantový program Pre budúcnosť

Dátum uverejnenia: 17.03.2024
Dátum uzávierky: 03.04.2024

VIAC INFO

logo

Grantový program Opora

Dátum uverejnenia: 17.03.2024
Dátum uzávierky: 24.03.2024

VIAC INFO

logo

Mením na zeleň

Dátum uverejnenia: 17.03.2024
Dátum uzávierky: 27.03.2024

VIAC INFO

logo

Grantový program Veľvyslanectva USA na Slovensku

Dátum uverejnenia: 14.03.2024
Dátum uzávierky: 17.06.2024

VIAC INFO

logo

Mentoring pre mimovládne organizácie a grant do výšky 60 000 €

Dátum uverejnenia: 14.03.2024
Dátum uzávierky: 09.04.2024

VIAC INFO

logo

Podpora energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

Dátum uverejnenia: 14.03.2024
Dátum uzávierky: 31.12.2024

VIAC INFO

logo

Audiovizuálny fond - Výzva 3/2024

Dátum uverejnenia: 11.02.2024
Dátum uzávierky: 25.11.2024

VIAC INFO

logo

Podpora lokálnych komunít

Dátum uverejnenia: 11.02.2024
Dátum uzávierky: 31.03.2024

VIAC INFO

logo

Triedený zber komunálnych odpadov

Dátum uverejnenia: 06.02.2024
Dátum uzávierky: 31.05.2024

VIAC INFO

logo

Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd a verejných vodovodov - NSK, TSK, TTSK, ZSK

Dátum uverejnenia: 06.02.2024
Dátum uzávierky: 30.06.2024

VIAC INFO

logo

Rekonštrukcia a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry

Dátum uverejnenia: 10.01.2024
Dátum uzávierky: 16.02.2024

VIAC INFO

logo

Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov - fotovoltika a tepelné čerpadlá

Dátum uverejnenia: 12.12.2023
Dátum uzávierky: 31.03.2024

VIAC INFO

logo

Vodozádržné opatrenia v sídlach a krajine, ochrana pred povodňami

Dátum uverejnenia: 12.12.2023
Dátum uzávierky: 30.04.2024

VIAC INFO

logo

Digitálna bezpečnosť seniorov

Dátum uverejnenia: 12.12.2023
Dátum uzávierky: 22.12.2023

VIAC INFO

logo

Podpora energetickej gramotnosti žiakov

Dátum uverejnenia: 12.12.2023
Dátum uzávierky: 12.01.2024

VIAC INFO

logo

Fond na podporu kultúry národnostných menšín - Výzva č. 1/2024

Dátum uverejnenia: 12.12.2023
Dátum uzávierky: 20.12.2023

VIAC INFO

logo

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry (2023/2024)

Dátum uverejnenia: 12.12.2023
Dátum uzávierky: 29.02.2024

VIAC INFO

logo

Partnerstvá v oblasti žurnalistiky

Dátum uverejnenia: 17.11.2023
Dátum uzávierky: 14.02.2024

VIAC INFO

logo

Innovation Lab 2024

Dátum uverejnenia: 17.11.2023
Dátum uzávierky: 25.04.2024

VIAC INFO

logo

Slnečné strechy

Dátum uverejnenia: 05.11.2023
Dátum uzávierky: 29.11.2023

VIAC INFO

logo

Výstavba nových zariadení na výrobu elektriny z OZE a podpora batériových systémov

Dátum uverejnenia: 05.11.2023
Dátum uzávierky: 15.01.2024

VIAC INFO

logo

INTERREG SK-HU: Fond malých projektov

Dátum uverejnenia: 21.10.2023
Dátum uzávierky: 15.11.2023

VIAC INFO

logo

INTERREG SK-CZ: Vzdelávanie

Dátum uverejnenia: 12.10.2023
Dátum uzávierky: 31.01.2024

VIAC INFO

logo

Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd a verejných vodovodov

Dátum uverejnenia: 12.10.2023
Dátum uzávierky: 30.06.2024

VIAC INFO

logo

Digitálna budúcnosť

Dátum uverejnenia: 26.09.2023
Dátum uzávierky: 17.10.2023

VIAC INFO

logo

Posilnenie účasti zraniteľných skupín v rozhodovacích procesoch verejného života

Dátum uverejnenia: 20.09.2023
Dátum uzávierky: 01.11.2023

VIAC INFO

logo

Posilnenie účasti žien v rozhodovacích procesoch verejného života

Dátum uverejnenia: 18.09.2023
Dátum uzávierky: 01.11.2023

VIAC INFO

logo

Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry

Dátum uverejnenia: 11.09.2023
Dátum uzávierky: 08.01.2024

VIAC INFO

logo

Posilnenie vzťahov so slovenskou diaspórou

Dátum uverejnenia: 11.09.2023
Dátum uzávierky: 30.11.2023

VIAC INFO

logo

Dunajský fond

Dátum uverejnenia: 11.09.2023
Dátum uzávierky: 18.09.2023

VIAC INFO

logo

Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Dátum uverejnenia: 23.08.2023
Dátum uzávierky: 11.09.2023

VIAC INFO

logo

Modernizácia a transformácia bioplynových staníc

Dátum uverejnenia: 23.08.2023
Dátum uzávierky: 31.10.2023

VIAC INFO

logo

Podpora poskytovania ranej starostlivosti pre deti (0 až 6 rokov) z prostredia marginalizovaných komunít

Dátum uverejnenia: 23.08.2023
Dátum uzávierky: 25.08.2023

VIAC INFO

logo

Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl

Dátum uverejnenia: 23.08.2023
Dátum uzávierky: 31.12.2023

VIAC INFO

logo

Podpora výskumných projektov zameraných na digitalizáciu ekonomiky v TRL úrovniach 1-3

Dátum uverejnenia: 23.08.2023
Dátum uzávierky: 06.11.2023

VIAC INFO

logo

Inovačné vouchery z plánu obnovy

Dátum uverejnenia: 23.08.2023
Dátum uzávierky: 31.12.2023

VIAC INFO

logo

Digitálne vouchery z plánu obnovy

Dátum uverejnenia: 23.08.2023
Dátum uzávierky: 31.12.2023

VIAC INFO

logo

Podpora rozvoja mladých vedeckých talentov

Dátum uverejnenia: 23.08.2023
Dátum uzávierky: 22.09.2023

VIAC INFO

logo

Digitálny Smart grant

Dátum uverejnenia: 13.06.2023
Dátum uzávierky: 16.07.2023

VIAC INFO

logo

Podpora malých IT projektov

Dátum uverejnenia: 07.06.2023
Dátum uzávierky: 15.06.2023

VIAC INFO

logo

Rozprúdime regióny

Dátum uverejnenia: 07.06.2023
Dátum uzávierky: 13.06.2023

VIAC INFO

logo

Podpora infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity

Dátum uverejnenia: 07.06.2023
Dátum uzávierky: 30.06.2023

VIAC INFO

logo

INTERREG SK-CZ: Kultúra

Dátum uverejnenia: 07.06.2023
Dátum uzávierky: 15.09.2023

VIAC INFO

logo

Rozvoj telesnej kultúry, športu a turistiky pre deti a mládež

Dátum uverejnenia: 07.06.2023
Dátum uzávierky: 15.06.2023

VIAC INFO

logo

Podpora budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá - samospráva

Dátum uverejnenia: 07.05.2023
Dátum uzávierky: 31.03.2024

VIAC INFO

logo

TeamUp - podpora nádejných agropotravinárskych podnikov

Dátum uverejnenia: 07.05.2023
Dátum uzávierky: 02.06.2023

VIAC INFO

logo

Podpora nových podnikateľských partnerstiev so zameraním na obnovu a rozvoj Ukrajiny

Dátum uverejnenia: 07.05.2023
Dátum uzávierky: 31.05.2023

VIAC INFO

logo

Dotácia na obnovu rodinných domov - 3. výzva

Dátum uverejnenia: 07.05.2023
Dátum uzávierky: 28.08.2023

VIAC INFO

logo

Výzva na podporu projektov v oblasti rozvoja ekonomickej a finančnej vedy

Dátum uverejnenia: 07.05.2023
Dátum uzávierky: 29.06.2023

VIAC INFO

logo

Interreg Stredná Európa 2021-2027 - druhá výzva

Dátum uverejnenia: 07.04.2023
Dátum uzávierky: 17.05.2023

VIAC INFO

logo

Hodnotiace správy - Konzultačné služby pre MSP

Dátum uverejnenia: 07.04.2023
Dátum uzávierky: 30.04.2023

VIAC INFO

logo

Výzva na poskytnutie dotácií pre rok 2023 (Košický kraj)

Dátum uverejnenia: 06.04.2023
Dátum uzávierky: 24.04.2023

VIAC INFO

logo

Využitie fotovoltických systémov vo verejnom sektore

Dátum uverejnenia: 22.03.2023
Dátum uzávierky: 31.12.2023

VIAC INFO

logo

Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR - samospráva

Dátum uverejnenia: 22.03.2023
Dátum uzávierky: 31.12.2023

VIAC INFO

logo

Grantový program Pre budúcnosť

Dátum uverejnenia: 22.03.2023
Dátum uzávierky: 31.03.2023

VIAC INFO

logo

Dotácia na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny pre podniky

Dátum uverejnenia: 22.03.2023
Dátum uzávierky: 30.06.2023

VIAC INFO

logo

Zelený vzdelávací fond

Dátum uverejnenia: 22.03.2023
Dátum uzávierky: 28.04.2023

VIAC INFO

logo

Ochrana ovzdušia

Dátum uverejnenia: 22.03.2023
Dátum uzávierky: 17.04.2023

VIAC INFO

logo

Impact Lab Akcelerátor

Dátum uverejnenia: 22.03.2023
Dátum uzávierky: 08.05.2023

VIAC INFO

logo

Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

Dátum uverejnenia: 22.03.2023
Dátum uzávierky: 02.05.2023

VIAC INFO

logo

Program obnovy dediny

Dátum uverejnenia: 22.03.2023
Dátum uzávierky: 03.04.2023

VIAC INFO

logo

Impact Lab Inkubátor

Dátum uverejnenia: 22.03.2023
Dátum uzávierky: 02.04.2023

VIAC INFO

logo

Granty z Vyšehradského fondu

Dátum uverejnenia: 22.03.2023
Dátum uzávierky: 01.10.2023

VIAC INFO

logo

Budovanie vodovodov, kanalizácií a vodozádržných opatrení

Dátum uverejnenia: 19.01.2023
Dátum uzávierky: 07.02.2023

VIAC INFO

logo

Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Dátum uverejnenia: 19.01.2023
Dátum uzávierky: 01.01.2024

VIAC INFO

logo

Podpora spolupráce v oblasti manažmentu kultúrneho dedičstva

Dátum uverejnenia: 19.01.2023
Dátum uzávierky: 16.12.2023

VIAC INFO

logo

Podpora spolupráce v oblasti súčasnej kultúry a živého umenia

Dátum uverejnenia: 19.01.2023
Dátum uzávierky: 16.12.2023

VIAC INFO

logo

Služby v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci

Dátum uverejnenia: 11.12.2022
Dátum uzávierky: 01.02.2023

VIAC INFO

logo

Projekty európskej spolupráce

Dátum uverejnenia: 11.12.2022
Dátum uzávierky: 24.02.2023

VIAC INFO

logo

Zrelí na dobu digitálnu 2022

Dátum uverejnenia: 11.12.2022
Dátum uzávierky: 19.12.2022

VIAC INFO

logo

Zelené oázy 2023

Dátum uverejnenia: 11.12.2022
Dátum uzávierky: 17.01.2023

VIAC INFO

logo

Inovačné poukážky - Slovensko 3.0 (2022)

Dátum uverejnenia: 11.12.2022
Dátum uzávierky: 16.01.2023

VIAC INFO

logo

Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov 65/PRV/2022

Dátum uverejnenia: 11.12.2022
Dátum uzávierky: 07.04.2023

VIAC INFO

logo

Výzva na materiálno-technické vybavenie zariadení ústavnej psychiatrickej starostlivosti

Dátum uverejnenia: 11.12.2022
Dátum uzávierky: 01.08.2023

VIAC INFO

logo

Modernizácia existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – vodné elektrárne

Dátum uverejnenia: 11.12.2022
Dátum uzávierky: 14.01.2023

VIAC INFO

logo

Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch

Dátum uverejnenia: 08.11.2022
Dátum uzávierky: 01.07.2023

VIAC INFO

logo

Zdravie a bezpečnosť v školách

Dátum uverejnenia: 08.11.2022
Dátum uzávierky: 16.11.2022

VIAC INFO

logo

Podpora inovácií v podnikoch

Dátum uverejnenia: 08.11.2022
Dátum uzávierky: 31.12.2022

VIAC INFO

logo

Fotovoltické riešenia na strechy

Dátum uverejnenia: 08.11.2022
Dátum uzávierky: 01.12.2022

VIAC INFO

logo

Podpora malých inovácií 2022: digitalizácia

Dátum uverejnenia: 08.11.2022
Dátum uzávierky: 01.12.2022

VIAC INFO

logo

Bojovníci za zdravie - Inovácie v zdravotníctve

Dátum uverejnenia: 08.11.2022
Dátum uzávierky: 11.11.2022

VIAC INFO

logo

Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov

Dátum uverejnenia: 08.11.2022
Dátum uzávierky: 30.11.2022

VIAC INFO

logo

Výstavba a rekonštrukcia zariadení na recykláciu

Dátum uverejnenia: 08.11.2022
Dátum uzávierky: 30.06.2023

VIAC INFO

logo

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti

Dátum uverejnenia: 08.11.2022
Dátum uzávierky: 30.06.2024

VIAC INFO

logo

Ochrana a využívanie vôd

Dátum uverejnenia: 18.09.2022
Dátum uzávierky: 23.09.2022

VIAC INFO

logo

Dotácia na obnovu rodinných domov

Dátum uverejnenia: 18.09.2022
Dátum uzávierky: 01.03.2023

VIAC INFO

logo

Zelená nafta

Dátum uverejnenia: 31.08.2022
Dátum uzávierky: 20.09.2022

VIAC INFO

logo

Zvýšenie kapacít materských škôl

Dátum uverejnenia: 31.08.2022
Dátum uzávierky: 31.12.2022

VIAC INFO

logo

Zvýšenie kapacít základných škôl

Dátum uverejnenia: 31.08.2022
Dátum uzávierky: 31.12.2022

VIAC INFO

logo

Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl

Dátum uverejnenia: 31.08.2022
Dátum uzávierky: 31.12.2022

VIAC INFO

logo

Podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti starostlivosti o duševné zdravie

Dátum uverejnenia: 31.08.2022
Dátum uzávierky: 31.12.2022

VIAC INFO

logo

Dotácia na realizáciu pozemkových úprav

Dátum uverejnenia: 18.08.2022
Dátum uzávierky: 31.12.2022

VIAC INFO

logo

Grant na popularizáciu vedy a techniky formou súťaží

Dátum uverejnenia: 18.08.2022
Dátum uzávierky: 05.10.2022

VIAC INFO

logo

Grantové kolo Nadácie Granvia

Dátum uverejnenia: 09.08.2022
Dátum uzávierky: 18.09.2022

VIAC INFO

logo

Výzva na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice

Dátum uverejnenia: 05.08.2022
Dátum uzávierky: 01.11.2022

VIAC INFO

logo

Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch

Dátum uverejnenia: 05.08.2022
Dátum uzávierky: 01.11.2022

VIAC INFO

logo

Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Dátum uverejnenia: 05.08.2022
Dátum uzávierky: 01.11.2022

VIAC INFO

logo

Modernizačný fond

Dátum uverejnenia: 03.08.2022
Dátum uzávierky: 03.12.2022

VIAC INFO

logo

Výzva na boj proti dezinformáciám a nepravdivým správam na internete (2022)

Dátum uverejnenia: 29.07.2022
Dátum uzávierky: 22.08.2022

VIAC INFO

logo

Výzva na podporu priemyselných klastrov

Dátum uverejnenia: 29.07.2022
Dátum uzávierky: 27.08.2022

VIAC INFO

logo

Podpora rovnosti príležitostí na trhu práce a aktivity na predchádzanie sociálneho vylúčenia

Dátum uverejnenia: 25.07.2022
Dátum uzávierky: 09.08.2022

VIAC INFO

logo

Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov

Dátum uverejnenia: 25.07.2022
Dátum uzávierky: 01.10.2022

VIAC INFO

logo

Fond investigatívnej žurnalistiky

Dátum uverejnenia: 13.07.2022
Dátum uzávierky: 08.08.2022

VIAC INFO

logo

Vzdelanie pre inštitúcie

Dátum uverejnenia: 12.07.2022
Dátum uzávierky: 27.09.2022

VIAC INFO

logo

Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Dátum uverejnenia: 12.07.2022
Dátum uzávierky: 02.12.2024

VIAC INFO

logo

Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta

Dátum uverejnenia: 11.07.2022
Dátum uzávierky: 09.08.2022

VIAC INFO

logo

Rozvoj zručností na podporu trhu práce

Dátum uverejnenia: 11.07.2022
Dátum uzávierky: 18.10.2022

VIAC INFO

logo

Výstavba zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE

Dátum uverejnenia: 11.07.2022
Dátum uzávierky: 31.12.2022

VIAC INFO

logo

Podpora informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach

Dátum uverejnenia: 11.07.2022
Dátum uzávierky: 31.12.2022

VIAC INFO

logo

Test

Dátum uverejnenia: 01.07.2022
Dátum uzávierky: 02.07.2022

VIAC INFO

logo

Nájdime znovu spoločnú reč

Dátum uverejnenia: 12.03.2022
Dátum uzávierky: 15.03.2022

VIAC INFO

logo

Kreatívne vouchere

Dátum uverejnenia: 09.02.2022
Dátum uzávierky: 15.02.2022

VIAC INFO

logo

Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov 52/PRV/2022

Dátum uverejnenia: 20.02.2009
Dátum uzávierky: 20.02.2009

VIAC INFO

logo

Fond malých projektov SR – ČR

Dátum uverejnenia: 20.02.2020
Dátum uzávierky: 01.06.2020

VIAC INFO

logo

Výzva pre región

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 01.03.2022

VIAC INFO

logo

Výzva poslancov PSK

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 01.03.2022

VIAC INFO

logo

Výzva predsedu PSK

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 01.03.2022

VIAC INFO

logo

Výzva Participatívny rozpočet

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 01.03.2022

VIAC INFO

logo

Sadíme budúcnosť

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 16.02.2022

VIAC INFO

logo

Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 31.12.2021

VIAC INFO

logo

Vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej športovej haly

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 01.07.2022

VIAC INFO

logo

Krok za krokom

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 14.02.2022

VIAC INFO

logo

Podpora inštitucionálnej spolupráce medzi školami a súkromným sektorom

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 28.02.2022

VIAC INFO

logo

Výzva 2022: Nové príležitosti pre medzinárodné vzdelávanie financované z programu Erasmus+

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 31.12.2022

VIAC INFO

logo

Podpora prípravy investičných projektov pre budúce programové obdobie

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 31.12.2022

VIAC INFO

logo

Výzva na triedený zber komunálnych odpadov

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 15.12.2022

VIAC INFO

logo

Horizont Európa - kaskádové granty

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 30.11.2021

VIAC INFO

logo

Podpora programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti z marginalizovaných rómskych komunít

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 31.12.2021

VIAC INFO

logo

Zvýšenie aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením II.

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 14.02.2022

VIAC INFO

logo

Digitálna spolupráca v oblasti transparentnosti, dobrej správy vecí verejných a zodpovedných inštitúcií

Dátum uverejnenia: 20.01.2022
Dátum uzávierky: 30.09.2022

VIAC INFO

logo

Podpora sociálneho podnikania CE RESPONSIBLE

Dátum uverejnenia: 26.06.2021
Dátum uzávierky: 09.07.2021

VIAC INFO

logo

Výzva Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Dátum uverejnenia: 26.06.2021
Dátum uzávierky: 15.10.2021

VIAC INFO

logo

Podpora prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19

Dátum uverejnenia: 26.06.2021
Dátum uzávierky: 31.10.2021

VIAC INFO

logo

Podpora inovácií a rozvoja podnikania

Dátum uverejnenia: 26.06.2021
Dátum uzávierky: 17.09.2021

VIAC INFO

logo

SPPoločne pre komunity

Dátum uverejnenia: 11.06.2021
Dátum uzávierky: 27.06.2021

VIAC INFO

logo

Výzva Ministerstva životného prostredia

Dátum uverejnenia: 20.06.2011
Dátum uzávierky: 20.06.2011

VIAC INFO

logo

Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Dátum uverejnenia: 11.06.2021
Dátum uzávierky: 15.06.2021

VIAC INFO

logo

Podpora malých projektov v oblasti IT

Dátum uverejnenia: 11.06.2021
Dátum uzávierky: 15.07.2021

VIAC INFO

logo

Vráťme spolu rozum na internet

Dátum uverejnenia: 11.06.2021
Dátum uzávierky: 19.06.2021

VIAC INFO

logo

Škola inkluzionistov

Dátum uverejnenia: 11.06.2021
Dátum uzávierky: 13.06.2021

VIAC INFO

logo

Digitálny svet pre každého

Dátum uverejnenia: 11.06.2021
Dátum uzávierky: 15.06.2021

VIAC INFO

logo

Modernizácia základných a stredných škôl

Dátum uverejnenia: 25.05.2021
Dátum uzávierky: 31.05.2021

VIAC INFO

logo

Program „Domáce a rodovo podmienené násilie“

Dátum uverejnenia: 25.05.2021
Dátum uzávierky: 16.09.2021

VIAC INFO

logo

Záleží nám na tvojom rozvoji

Dátum uverejnenia: 25.05.2021
Dátum uzávierky: 30.06.2021

VIAC INFO

logo

Letná škola 2021

Dátum uverejnenia: 25.05.2021
Dátum uzávierky: 04.06.2021

VIAC INFO

logo

Grantový program digital pre vysokoškolákov

Dátum uverejnenia: 25.05.2021
Dátum uzávierky: 24.06.2021

VIAC INFO

logo

Výzva Fondu pre transparentné Slovensko

Dátum uverejnenia: 05.05.2021
Dátum uzávierky: 15.05.2021

VIAC INFO

logo

COVID dotácia

Dátum uverejnenia: 05.05.2021
Dátum uzávierky: 30.06.2021

VIAC INFO

logo

Výzva APVV 3

Dátum uverejnenia: 05.05.2021
Dátum uzávierky: 21.06.2021

VIAC INFO

logo

Výzva APVV 2

Dátum uverejnenia: 28.04.2021
Dátum uzávierky: 21.06.2021

VIAC INFO

logo

Kreatívne vouchre

Dátum uverejnenia: 28.04.2021
Dátum uzávierky: 30.04.2021

VIAC INFO

logo

Výzva pre sociálnych inovátorov

Dátum uverejnenia: 28.04.2021
Dátum uzávierky: 14.05.2021

VIAC INFO

logo

Nový Erasmus+ 2021 – 2027

Dátum uverejnenia: 28.04.2021
Dátum uzávierky: 03.11.2021

VIAC INFO

logo

Vy rozhodujete, my pomáhame

Dátum uverejnenia: 28.04.2021
Dátum uzávierky: 02.05.2021

VIAC INFO

logo

Máme radi východ

Dátum uverejnenia: 28.04.2021
Dátum uzávierky: 03.05.2021

VIAC INFO

logo

Prevencia a pripravenosť na cezhraničné riziká

Dátum uverejnenia: 28.04.2021
Dátum uzávierky: 08.06.2021

VIAC INFO

logo

Výzva APVV

Dátum uverejnenia: 28.04.2021
Dátum uzávierky: 02.06.2021

VIAC INFO

logo

Grantový program KOMUNITY

Dátum uverejnenia: 02.04.2021
Dátum uzávierky: 30.04.2021

VIAC INFO

logo

Fond na podporu športu - Výzva č. 2021/002

Dátum uverejnenia: 29.03.2021
Dátum uzávierky: 15.04.2021

VIAC INFO

logo

Výzva č. 8/2021 Fondu na podporu umenia

Dátum uverejnenia: 29.03.2021
Dátum uzávierky: 19.04.2021

VIAC INFO

logo

Podpora mimovládnych organizácií a regionálneho rozvoja

Dátum uverejnenia: 29.03.2021
Dátum uzávierky: 15.04.2021

VIAC INFO

logo

Grantový program Veľvyslanectva USA

Dátum uverejnenia: 29.03.2021
Dátum uzávierky: 31.07.2021

VIAC INFO

logo

Grantový program OPORA

Dátum uverejnenia: 29.03.2021
Dátum uzávierky: 16.04.2021

VIAC INFO

logo

Efektívne nástroje pre účinné zvládanie pandémie COVID-19

Dátum uverejnenia: 29.03.2021
Dátum uzávierky: 31.03.2021

VIAC INFO

logo

Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ

Dátum uverejnenia: 11.03.2021
Dátum uzávierky: 30.06.2021

VIAC INFO

logo

Výzva Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Dátum uverejnenia: 11.03.2021
Dátum uzávierky: 23.04.2021

VIAC INFO

logo

Grantový program Športuj aj Ty!

Dátum uverejnenia: 11.03.2021
Dátum uzávierky: 31.03.2021

VIAC INFO

logo

Výzva Ministerstva kultúry

Dátum uverejnenia: 07.03.2021
Dátum uzávierky: 31.03.2021

VIAC INFO

logo

Výzva Žilinského samosprávneho kraja

Dátum uverejnenia: 05.03.2021
Dátum uzávierky: 08.03.2021

VIAC INFO

logo

Výzva Prešovského samosprávneho kraja

Dátum uverejnenia: 05.03.2021
Dátum uzávierky: 08.03.2021

VIAC INFO

logo

Výzva Nadačného fondu Slovenských elektrární

Dátum uverejnenia: 02.03.2021
Dátum uzávierky: 21.03.2021

VIAC INFO

logo

Výzva č. 7/2021 Fondu na podporu umenia

Dátum uverejnenia: 23.02.2021
Dátum uzávierky: 22.03.2021

VIAC INFO

logo

Výzva SAMRS – Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania

Dátum uverejnenia: 23.02.2021
Dátum uzávierky: 08.03.2021

VIAC INFO

logo

Výzva na RP - zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ a SŠ

Dátum uverejnenia: 23.02.2021
Dátum uzávierky: 28.02.2021

VIAC INFO

logo

Program obnovy dediny 2021

Dátum uverejnenia: 23.02.2021
Dátum uzávierky: 19.03.2021

VIAC INFO

logo

Podpora propagácie poľnohospodárskych výrobkov

Dátum uverejnenia: 23.02.2021
Dátum uzávierky: 28.04.2021

VIAC INFO

logo

Výzva Active Citizens Fund – Slovakia

Dátum uverejnenia: 08.02.2021
Dátum uzávierky: 29.04.2021

VIAC INFO

logo

Výzva EIT Raw Materials

Dátum uverejnenia: 08.02.2021
Dátum uzávierky: 03.03.2021

VIAC INFO

logo

Výzva č. 6 / 2021 Fondu na podporu umenia

Dátum uverejnenia: 08.02.2021
Dátum uzávierky: 01.03.2021

VIAC INFO

logo

Výzva č. 4 / 2021 Fondu na podporu umenia

Dátum uverejnenia: 08.02.2021
Dátum uzávierky: 22.03.2021

VIAC INFO

logo

Výzva SAMRS

Dátum uverejnenia: 08.02.2021
Dátum uzávierky: 15.03.2021

VIAC INFO

logo

Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov

Dátum uverejnenia: 01.02.2021
Dátum uzávierky: 31.03.2021

VIAC INFO

logo

Podpora využívania dát na medzinárodnej úrovni (EUHubs4Data)

Dátum uverejnenia: 01.02.2021
Dátum uzávierky: 08.02.2021

VIAC INFO

logo

Výzva Ministerstva životného prostredia

Dátum uverejnenia: 30.01.2021
Dátum uzávierky: 31.03.2021

VIAC INFO

logo

Výzva Prešovského samosprávneho kraja pre región

Dátum uverejnenia: 29.01.2021
Dátum uzávierky: 31.03.2021

VIAC INFO

logo

Výzva Mikroprogram Prešovského samosprávneho kraja

Dátum uverejnenia: 29.01.2021
Dátum uzávierky: 28.02.2021

VIAC INFO

logo

Výzva predsedu Prešovského samosprávneho kraja

Dátum uverejnenia: 29.01.2021
Dátum uzávierky: 28.02.2021

VIAC INFO

logo

Výzva č. 5/2021 Fondu na podporu umenia

Dátum uverejnenia: 29.01.2021
Dátum uzávierky: 22.02.2021

VIAC INFO

logo

Výzva Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Dátum uverejnenia: 29.01.2021
Dátum uzávierky: 15.02.2021

VIAC INFO

logo

Generácia 3.0 pre rok 2021

Dátum uverejnenia: 29.01.2021
Dátum uzávierky: 12.02.2021

VIAC INFO

logo

Výzva pre materské školy - Múdre hranie (2021)

Dátum uverejnenia: 29.01.2021
Dátum uzávierky: 01.02.2021

VIAC INFO