Województwo MałopolskieUrząd Marszałkowski WM

Racławicka 56
30-017  Kraków

+48/12 630 31 07, 630 35 07
+48/630 31 26
www.malopolskie.pl urzad@malopolska.mw.gov.pl