Zasadnutie Rady ZEUT

09.03.2023 | Admin

Dňa 03. februára 2023 sa v Dome Slovensko-poľského stretávania zišli členovia Rady Združenia EUT na prvom zasadnutí v Novom roku. Na programe bolo veľa bodov, medzi ktorými nechýbal návrh rozpočtu na rok 2023, kde riaditeľka kancelárie Lívia Jakšová predstavila položku po položke a zdôvodnila sumy. Uviedla, že od roku 2023 sa zvýšia náklady na energie, čo  doložila  prvými  faktúrami za odber plynu a elektriny. Doplnila, že sumy zálohových platieb sa oproti minulému roku zvýšili až o 120%, čo bude výrazne ovplyvňovať chod Združenia, preto bude potrebné hľadať zdroje financovania. V ďalších bodoch sa členovia venovali Kongresu a spomenuli tiež prípravy ohľadom XXI. Ročníka Slovensko-poľského hospodárskeho fóra na jeseň v tomto roku. Dôležitým bodom programu bolo riadenie fondu mikroprojektov, ktoré priblížil p. Štefan Bieľak, predseda zhromaždenia EZUS Tatry.