XXI. Slovensko-poľské hospodárske forum

22.11.2023 | Admin

Po Ukrajine je Poľsko naším druhým najväčším susedom, s ktorým  zdieľame 450 kilometrovú hranicu a patrí medzi našich najvýznamnejších hospodárskych partnerov. Spolupráca medzi Slovenskom a Poľskom sa opäť o niečo posilnila. K rozvoju hospodárskych vzťahov medzi Slovenskom a Poľskom prispieva už dve dekády Slovensko-poľské hospodárske fórum. 21. ročník sa uskutočnil v Spišskej Novej Vsi v budove Reduty 21. novembra 2023. Samotnej diskusii predchádzalo slávnostné otvorenie fóra, ktoré sa uskutočnilo na Radnici. Primátor mesta Pavol Bečarik tu privítal Veľvyslankyňu Slovenskej republiky vo Varšave a Veľvyslanca Poľskej republiky v Bratislave., ale i ďalších vzácnych hostí. Následne sa približne 75 účastníkov stretlo v koncertnej sále Reduty.

,,Tých tém je veľmi veľa, o ktorých potrebujeme s poľskými partnermi diskutovať, ale dnes sme brali tri také prioritné cestovný ruch, doprava a financie, ktoré potrebujeme nielen na cestovný ruch a dopravu, ale aj na tie ostatné spoločné témy,“ viedol Štefan Bieľak, predseda EZUS TATRY s.r.o.

Predstavitelia samosprávy i štátnej správy oboch krajín, zástupcovia regionálnych združení a podnikatelia sa zhodli na tom, že infraštruktúra je a v blízkej budúcnosti bude hlavnou výzvou pre rozvoj Poľsko-slovenských hospodárskych vzťahov.

,,Pretože pokiaľ to nevyriešime, tak sa to začne negatívne prejavovať v našich vzťahoch. Je to vec, ktorá obmedzuje nielen obchodné vzťahy, ale aj medziľudské vzťahy, takže to je rozhodne téma číslo jedna. Tu v pohraničných oblastiach sú ľudia zvyknutí navzájom komunikovať, kultúrne rozdiely sú veľmi malé, jazykové rozdiely minimálne, takže je tu obrovský potenciál, aby sa tieto vzťahy rozvíjali, ale musíme na centrálnej úrovni pomôcť najmä budovaním infraštruktúry“, doplnil Veľvyslanec Poľskej republiky v Bratislave Maciej Ruczaj.

Veľvyslankyňa Slovenskej republiky zdôraznila, že nová slovenská vláda si je vedomá tejto situácie a preto chýbajúce úseky diaľnice D3 a rýchlostnej cesty R4 patria medzi jej hlavné programové priority.

,,Nemáme medzi Slovenskom a Poľskom jednu štvorprúdovku, cesty nižšej triedy tiež strádajú, sú v mnohých prípadoch v katastrofálnom stave, nemáme žiadne železničné priame prepojenie medzi Slovenskom a Poľskom a letecké prepojenie je len niekoľkokrát za týždeň z Košíc do Varšavy. Pri takomto veľmi slabom prepojení je veľmi ťažko posúvať tú hospodársku reláciu na vyšší výkonnostný stupeň, preto ja sa veľmi prihováram za to, aby sa tieto prepojenia výrazne zlepšili“ uviedla Veľvyslankyňa Slovenskej republiky vo Varšave Andrea Elscheková-Matisová.

Okrem rozvoja infraštruktúry otvorilo fórum diskusiu aj o rozvoji cestovného ruchu.

,,Poliaci sú druhou najpočetnejšou skupinou turistov na Slovensku a veľmi by som chcel aby Slováci boli rovnako výrazne prítomní v Poľsku. Poľsko je krajina, ktorá urobila veľký skok, kvalita služieb je neporovnateľná oproti tomu, čo si možno niektorí pamätajú z minulosti spred dvadsiatych či tridsiatych rokov“ dodal Maciej Ruczaj.

 ,,Aj ja si myslím, že máme na tomto poli ešte čo dobiehať, aby sa nám podarilo dospieť k nejakému modelu a biznis spolupráci v oblasti vytvorenia si podmienok na podnikanie. Chcel by som sa dožiť toho, že raz sa vybuduje nejaká cyklotrasa smerom zo Slovenského Raja cez Tatry až na Poľskú stranu, ale asi takým tým hlavným cieľom by mal byť rozvoj cestnej infraštruktúry“ , informoval primátor mesta Spišská Nová Ves Pavol Bečarik.

,,A možno aj tieto stretnutia hovoria o tom, ako tí Poliaci to vedia robiť a ako my by sme sa možno mohli v niektorých témach od nich svojím spôsobom poučiť. Na druhej strane mnohé z tých tém z predchádzajúcich ročníkov sa podarilo posunúť, hlavne z oblasti cyklodopravy. Hľadanie spoločných riešeníje kľúčom, ako pohnúť pohraničie ďalej dopredu“, doplnil na záver predseda EZUS TATRY s.r.o. Štefan Bieľak.

Hospodárske fórum zorganizovalo Združenie Euroregion Tatry so sídlom v Kežmarku v spolupráci s Veľvyslanectvom Poľskej republiky v Bratislave a Veľvyslanectvom Slovenskej republiky vo Varšave. Fórum prinieslo konkrétnejšie možnosti na riešenie a rozvoj infraštruktúry a cestovného ruchu v oboch krajinách.

TV Reduta:  https://www.snv.sk/aktuality/slovensko-polske-hospodarske-forum/
Prílohy k článku:

 Príloha: 1_slide na SK PL hosp forum 2023 cr.pdf
 Príloha: 3_Prezentacja SK-PL Forum Gospodarcze (21.11.2023) MI.pdf
 Príloha: 4_Železnice slovenskej republiky.pdf