XIV. zasadnutie Výboru pre mikroprojekty Programu Interreg Poľsko-Slovensko

08.11.2022 | Admin

Dňa 26. októbra 2022 sa uskutočnilo XIV.  zasadnutie Výboru pre mikroprojekty Programu Interreg Poľsko-Slovensko. Zasadnutiu, ktoré sa uskutočnilo on-line, predsedal pán Bogusław Waksmundzki - predseda rady Zväzku Euroregion ,,Tatry“. Výbor pre mikroprojekty schválil na financovanie 1 mikroprojekt v rámci 1 prioritnej osi. Vzhľadom na to, že dostupná alokácia neumožňuje financovať všetky pozitívne hodnotené mikroprojekty, výbor sa rozhodol vytvoriť rezervný zoznam.