Aktualizácia propagačného bulletinu Združenia Euroregión Tatry

08.10.2023 | Admin


Program:

Kultúra

Podprogram:

2. – KULTÚRA – bežné výdavky

Druh výdavku:

bežné

Vyhlasovateľ:

Prešovský samosprávny kraj

Názov projektu/podpornej činnosti:

Aktualizácia propagačného bulletinu Združenia Euroregion Tatry

Predkladateľ projektu:

Združenie Euroregión Tatry, Hradné námestie 30, 060 01 Kežmarok

Tel: +421 911 604 184

E-mail: info@euroregion-tatry.sk
Web: www.euroregion-tatry.sk

Číslo zmluvy:

1442/2023/OPR

Výška dotácie:

2 800 eur

Dátum vyhlásenia výzvy:

15.02. 2023

Termín realizácie:

15.02. 2023 – 15.11. 2023

Položka

Rozpočet v €

Požadovaná suma

2 800 €

Schválená suma PSK

2 800 €

Vlastné spolufinancovanie

700 €

Celkové náklady na projekt

3 500 €

 

Cieľom projektu je aktualizácia propagačného bulletinu Združenia Euroregiónu Tatry. Výstupom projektu bude aktuálny, moderný, upravený propagačný bulletin Združenia Euroregiónu Tatry, ktorý bude slúžiť na propagáciu organizácie a oslovenie nových členov.

 

Dňa 26.06. 2023 bola žiadosť schválená.


Aktivita (Aktualizácia propagačného bulletinu Združenia Euroregión Tatry) sa uskutočnila vďaka podpore z rozpočtu PSK.


Prílohy k článku:

 Príloha: Bulletin 2023.pdf