X-ART 2022

17.08.2022 | Admin
Milí priatelia a priaznivci umenia!
Galéria Umelcov Spiša Vás pozýva na Multimediálny projekt z autorského programu troch umelcov Roba Kočana, Zbyňka Prokopa a Petra Machajdíka. Originálna syntéza zvukovej inštalácie, hudobnej kompozície, maľby a fotografie. Kurátor: Peter Machajdík. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Vstupné: 6 €
Profily interpretov:
Robo Kočan / Fotograf, cestovateľ. Narodil sa v roku 1968 v Poprade. Študoval fotografiu na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Košiciach, Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, The Nottingham Trent University, Nottingham (GB) a Ecole Nationale des Beaux Arts, Dijon (F). Patrí k výrazným osobnostiam druhej novej vlny slovenských fotografov, ktorí v 90. rokoch 20. storočia razantne zasiahli do slovenského a stredoeurópskeho umeleckého priestoru multimediálnym prístupom k fotografii. Kombináciou tradičných i nových techník vytvára syntézu médií – inštalácie, hudby, experimentovanie s výtvarným jazykom maľby a fotografie. Výsledkom sú kolaborácie so známymi hudobníkmi i výtvarníkmi. Jeho tvorba má zastúpenie v stálej zbierke v popredných galériách a múzeách na Slovensku a v zahraničí. www.robokocan.com
Zbyněk Prokop / Výtvarník, vysokoškolský pedagóg, hudobník. Narodil sa v roku 1962 v Košiciach. Študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Je spoluzakladateľom Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, kde pôsobí od roku 1999 ako vysokoškolský pedagóg v Ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby na Katedre výtvarných umení a intermédií. Organizuje multimediálne podujatia, výstavy, workshopy a koncerty. www.zbynekprokop.com
Peter Machajdík / Hudobný skladateľ, spoluorganizátor multimediálnych projektov. Narodil sa v roku 1961 v Bratislave. V roku 1992 odišiel na pozvanie prestížnej nadácie Berliner Künstlerprogramm des DAAD žiť do Berlína, kde tvoril a neskôr aj pedagogicky pôsobil na súkromnej hudobnej škole Viva la Musica. Na Slovensku v roku 2015 spoluinicioval vznik Ateliéru zvukového umenia na Fakulte umeníTechnickej univerzity v Košiciach. Jeho hudobná tvorba bola prezentovaná v rámci mnohých významných medzinárodných festivalov, a to v Bostone, Berlíne, Calgary, Krakove, Viedni, Mníchove, Lugane, Miláne, Ľvove a pod. Peter Machajdík patrí k najuvádzanejším žijúcim slovenským skladateľom v zahraničí. Je tiež aktívny v oblasti multimediálnych projektov, radio-artu a sound-artu. Spolupracuje s choreografmi, výtvarnými umelcami a komponuje hudbu k filmom, rozhlasovým hrám a divadelným predstaveniam. www.machajdik.com