PSK pripravuje obchvat Veľkej Lomnice smerom na Vysoké Tatry

26.08.2023 | Admin

Dopravná situácia vo Veľkej Lomnici je už dlhodobo celoročne kritická a neúnosná. Preto sa Prešovský samosprávny kraj (PSK) rozhodol pre výstavbu obchvatu Veľkej Lomnice.


Cez Veľkú Lomnicu prechádza kľúčová „tepna“ – cesta 1. triedy č. 66 smerujúca do Kežmarku a Spišskej Belej a odtiaľ do Poľska, Pienin a Starej Ľubovne (=cesta patriaca štátu a spravuje ju Slovenská správa ciest)


Zároveň priamo v obci sa na túto cestu napája cesty 2. triedy č. 540 (cez komplikované železničné priecestie) smerom do Vysokých Tatier – Tatranskej Lomnice či Starej Lesnej - táto cesta patrí Prešovskému samosprávnemu kraji (PSK) a spravuje je Správa a údržba ciest PSK. Investorom tohto obchvatu je PSK.


Tento obchvat bude začínať veľkou okružnou križovatkou pri súčasných čerpacích staniciach a následne nová cesta 2. triedy s dĺžkou viac ako 3,4 kilometra s napojením pri golfovom areáli. Tento obchvatom je preložkou tejto cesty 2. triedy.


Účelom výstavby tohto západného obchvatu Veľkej Lomnice je zabezpečiť odklon tranzitnej dopravy mimo zastavané územie obce, zvýšiť bezpečnosť a plynulosť dopravy, ale aj sprístupniť územie priemyselnej zóny a zároveň na tento obchvat napojiť obec Mlynicu a zrušiť súčasné dopravné napojenie obce Mlynica na cestu 1. triedy č. 66 pred Matejovcami, ktoré je dosť nebezpečné (na dvojpruhovej ceste).


Realizácia tohto obchvatu je súčasťou jednej z najdôležitejších stratégii PSK - a to Plánu udržateľnej mobility Regiónu Vysoké Tatry, ktorého návrh pripravil PSK a ktorého cieľom je zavedenie integrovanej verejnej dopravy v Tatrách. Týmto obchvatom sa zabezpečí kvalitatívne lepší a rýchlejší prístup aj do pripravovaného nového moderného dopravného terminálu (so záchytným parkoviskom) v Eurokempe (pred Tatranskou Lomnicou), čo umožní regulovať a usmerňovať individuálnu dopravu vo V. Tatrách.


Projekt počíta aj s ďalšími dvoma okružnými križovatkami na novom obchvate, ktoré zabezpečia napojenie na obec Mlynica a priemyselnú zónu, rovnako aj s chodníkom pre peších a cyklochodníkom pozdĺž celého obchvatu, ktorý sa napojí na ďalšie už naprojektované cyklotrasy.


Okrem toho štát (ministerstvo dopravy) pripravuje východný obchvat Veľkej Lomnice smerom na Huncovce a Kežmarok – to je už dlhší čas pripravovaná preložka cesty 1. triedy č. 66 - táto akcia má dnes vydané územné rozhodnutie – vysporiadajú sa pozemky a vyhotovuje sa projektová dokumentácia pre stavebné povolenie – ministerstvo však zatiaľ nemá finančné krytie na výstavbu tohto obchvatu (investične to pripravuje Slovenská správa ciest) – toto nerealizuje PSK, tak ako ani „preslávenú“ rekonštrukciu kežmarského mesta (to je cesta 1. triedy = ministerstvo/SSC).


V súčasnosti tomto obchvate prebiehajú projektové práce a zároveň prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).


Výstavba obchvatu smerom na V. Tatry sa bude realizovať min. v 2 etapách. Predpokladaný začiatok výstavby 1. etapy obchvatu je koniec roka 2024, resp. 1. pol. roka 2025. Na 1. etapu obchvatu PSK už plánuje finančné zdroje v rámci Integrovanej územnej stratégie PSK (financie z EU a rozpočtu PSK) a schválenie financovania tohto projektového zámeru na úrovni PSK sa predpokladá začiatkom októbra tohto roka.