foto

Rímsko-katolícky kostol sv. Petra a sv. Pavla

Zobraziť

foto

Rímsko-katolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie

Zobraziť

Rímsko-katolícky kostol sv. Petra a sv. Pavla

Gotický rímsko-katolícky kostol sv. Petra a Pavla apoštolov sa nachádza hneď vedľa cesty v centre obce a obkolesuje ho stredoveký múr, v ktorom sú umiestnené kaplnky krížovej cesty s maľovanými obrazmi z roku 1835. Pôvodné presbytérium má gotickú krížovú klenbu s dvoma poľami s klinovými rebrami. Predstavanú vežu s nízkym ranogotickým vchodom pre zlý stav zbúrali a neobnovili, len časť zastrešili barokovým štítom. Na južnej strane je bohato profilovaný gotický ústupkový portál s prútmi s pol. 14.st. Z gotických okien boli pri oprave odstránené kružby, dve gotické okná za hlavným oltárom sú zamurované. Murovaná svätyňa z roku okolo 1300, bola v období baroku značne prestavaná. Vedľa kostola sa nachádza pôvodne renesančná zvonica z konca 16. storočia, ktorá bola zrekonštruovaná v nedávnej minulosti.

#
#

Rímsko-katolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie

Rímsko-katolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie je najmladším kostolom v Zamagurí. Začali ho stavať veriaci z osady, ktorí museli v minulosti dochádzať 1,5 km za duchovnou potrebou do kostola svätého Petra a Pavla v strede Matiašoviec. Začiatkom deväťdesiatich rokov však rozhodli, že zo zbierok veriacich postavia kostol. A tak počas návštevy Slovenska pápežom Jánom Pavlom II., vycestovali vybraní veriaci z osady do Bratislavy, aby im bol posvätený pápežom Jánom Pavlom II. základný kameň budúceho kostola Panny Márie. Stalo sa tak 22. apríla 1990. Výstavba kostola trvala niečo cez dva roky 1990 - 1992. Kostolu bolo pridelené súpisné číslo 270 a vysvätený bol 15. septembra 1992 na sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Súčasne so stavbou kostola bola vedľa neho vybudovaná aj vežová zvonica z drevených pilierov. Zvony sú v nej ovládané automaticky. Interiér kostola je ladený modernou architektúrou novodobého slohu a je impozantne stvárnený o umelecké relikvie a artefakty, zvlášť chór a oltár. Za kostolom sa nachádza cintorín, kde sú už pochovaní prví veriaci z osady.

#