foto

Golfové Ihrisko Royal Valley

Zobraziť

foto

Rímskokatolícky kostol sv. Michala

Zobraziť

Golfové Ihrisko Royal Valley

Golfové ihrisko pozostáva z 9-jamkového ihriska s veľkorysými odpaliskami, golfovej recepcie, čiastočne krytého driving range, putting a chipping greenu a reštaurácie. V myšlienke vybudovania moderného golfového areálu sa v rámci druhej etapy bude pokračovať rozšírením areálu o ďalších 12-jamiek a realizáciou 3-jamiek akadémie. Ihrisko bolo a je od začiatku navrhované a budované s cieľom osloviť širokú golfovú a negolfovú verejnosť. K rozvoju golfu prispeje najmä to, že ihrisko bude, čo sa náročnosti týka, prívetivé pre širší okruh golfistov. Našim cieľom je, aby si hráč hru na ihrisku vychutnal. To znamená, že na ihrisko bude predovšetkým kladený vysoký dôraz na jeho údržbu a kvalitu poskytovaného servisu všetkým návštevníkom areálu. Naším zámerom je dosiahnuť vybudovanie plnohodnotného 18- jamkového majstrovského ihriska. Royal Valley Golf Club ponúka úžasný výhľad na štíty Vysokých Tatier, ktorý si jednoducho zamilujete. Pridanou hodnotou je aj 360 stupňový výhľad na všetky okolité obce. Príďte si vychutnať, vyskúšať golf v krásnej scenérií Vysokých Tatier.

#

Rímskokatolícky kostol sv. Michala

Prvé zmienky o kostole sú známe z roku 1499 a 1520. Pôvodný chrám bol po požiari (1832) v roku 1835, prestavaný v klasicistickom štýle. Neskôr bol úplne zbúraný a na jeho mieste bol v roku 1844 – 1847, v klasicistickom štýle postavený terajší, murovaný kostol. Bývalý hlavný, v súčasnosti bočný, neskorobarokový oltár z 2. polovice 18. storočia zdobí socha sv. Michala Archanjela, patróna miestneho kostola a obce. Kostol má neskororenesančný reliéf, interiér je zahnutý pruskými klembami, fasáda je klasicisticky upravená termálnymi oknami a pilastrami. Na súčasnom hlavnom oltári je socha svätého Michala zobrazená v póze, ako nohou šliape hlavu hada – diabla a kopiou ju pripichuje k zemi. Sv. Michal má na hlave prilbu a na chrbte rozpäté krídla. V hornej časti oltára je Najsvätejšia trojica. Oltár pre kostol kúpili obyvatelia Malého Slavkova, manželia Ján a Anna, na počesť ktorých sú po bokoch oltára sochy sv. Anny, matky Panny Márie a svätého apoštola Jána s knihou. Obrazy krížovej cesty, umiestnené po stenách kostola, sochy Panny Márie, sv. Jozefa a sv. Antona Paduánskeho, sú tiež kúpené obyvateľmi Malého Slavkova. Okrem už spomínaných oltárov, sú v kostole ďalšie dva oltáre. Starší z nich, ktorý je umiestnený v pravej strane kostola, je bočný oltár zasvätený Panne Márii, s obrazom z druhej polovice 18. storočia (olej na plátne – 1783), ktorý zobrazuje Madonu s Ježiškom.

#