foto

Kostol sv. Mikuláša

Zobraziť

foto

Múzeum ľudovej kultúry

Zobraziť

Kostol sv. Mikuláša

Kostol sv. Mikuláša pochádza zo začiatku 14. storočia. Najstaršia románska časť kostola je pod vežou. Veža slúžila na obranu a boli v nej tri miestnosti. Okná majú pôvodnú kružbu zo 14. storoči, tzv. stavebný ornament z kameňa používaný v období gotiky, zdobiaci predovšetkým lomené oblúky okien. Loď mala najprv drevenú povalu, ktorú v 15.storočí nahradili terajšou dvojpoľnou gotickou krížovou  klenbou opierajúcou sa o jediný stĺp. Svätyňa je   ukončená rovno a má trojpoľnú krížovú klenbu s rebrami hruškovitého tvaru. Hlavný oltár  pochádza z levočskej školy z rokov 1480-1520, tzv. skriňový oltár, čo je typické pre gotiku. Stred tvorí archa s troma polychromovaými plastikami. Oltár je  zasvätený sv. Mikulášovi,  jeho socha však zaujíma miesto po pravici  Panny Márie s dieťaťom Ježišom v ľavej ruke (Madona s dieťaťom), ktorá stojí uprostred archy. Po jej ľavom boku stojí socha sv. Jána Krstiťeľa – patróna Strážcov Božieho hrobu Jeruzalemského, ktorí od roku 1313 boli majitelia lendackého panstva a tiež Kostola sv. Mukuláša.  Archa oltára  sv. Mikuláša stojí  na predele s menšími  postavami polychromovaných drevorezieb 12 apoštolov. Na archu sú zavesené  dva páry krídiel, predné pohyblivé, obojstranné maľovanými tabuľovými maľbami a zadné, pevné s jednostranne maľovanými obrazmi. Na otvorených krídlach vpredu je t cyklus mariánsky so znázornením štyroch epizód zo života Panny Márie: Zvestovanie, Narodenie Ježiša, Klaňanie sa troch Kráľov a Nanebovzatie Panny Márie. Po zatvorení týchto krídel vznikne obrazová plocha s ôsmimi výjavmi pašiového cyklu. Interiér  kostola tvoria ďalšie artefakty prevažne z gotického obdobia.

#

Múzeum ľudovej kultúry

V obci je Múzeum ľudovej kultúry, ktoré bolo založené v januári 2003. Nachádza sa na Potočnej ulici u rodiny Gallikovcov. V súčasnej dobe ho tvoria dve expozície: miestnosť ľudového odevu a drevenica. V budúcnosti sa uvažuje o jeho rozšírení. Všetko bude závisieť od finančných možností múzea.

Viac info aj v novinke od autora OTA ROZLOŽNÍKA - Tatry boli pri tom!

#
#