foto

Kaplnka sv. Jána Nepomúckeho

Zobraziť

foto

Turbína

Zobraziť

foto

Rímsko-katolícky kostol sv. Kríža

Zobraziť

foto

Evanjelický kostol

Zobraziť

Kaplnka sv. Jána Nepomúckeho

Barokovo – klasicistická kaplnka postavená v roku 1814. Menší sakrálny objekt s polkruhovým uzáverom presbytéria a strešnou vežičkou. Interiér je zaklenutý pruskou klenbou. Vstupné priečelie má lomený štít, nad ktorým sedí malá cibuľovitá šindľová vežička. Fasády so zaoblenými nárožiami sú členené pilastrami. Strecha kaplnky má šindľovú krytinu. 

#

Turbína

Turbína je historická vodná elektráreň z roku 1910 nachádzajúca sa na juhozápadnom okraji mesta Kežmarok, v katastrálnom území obce Huncovce. Je to najstaršia nepretržite fungujúca elektráreň na Slovensku. Vodnú elektráreň dal postaviť Karl Wein, majiteľ významnej kežmarskej textilnej fabriky Karl Wein a spol. Prvá spišská mechanická tkáčovňa Kežmarok. Fabrika bola známa aj ako Weinova továreň, po druhej svetovej vojne bola premenovaná na Tatraľan. Turbína dodávala elektrickú energiu predovšetkým továrni a prebytkovú energiu mestu Kežmarok. Elektráreň stojí na umelom vodnom kanáli rieky Poprad s dĺžkou približne 3,5 km, do prevádzky bola spustená 15. novembra 1910. Tento dátum je uvedený aj na fasáde budovy. Svoju činnosť by Turbína zrejme začala skôr, komplikácie spôsobil zosuv pôdy v derivačnom kanáli. Ten musel byť spevnený železobetónovou ochrannou klenbou. Časť kanála je vedená pod povrchom zeme, tento úsek meria približne 1 km.

#

Kúria

Rokokovo – klasicistická kúria z druhej polovice 18. Storočia. Ide o jednopodlažnú budovu obdĺžnikového pôdorysu, ktorá má tympanónom ukončený rizalit a pilastrami členenú fasádu. Hlavice pilastrov a troj ranné pole tympanónu sú zdobené štukovou dekoráciou. V miestnostiach sú pruské klenby a rovné stropy.

#

Rímsko-katolícky kostol sv. Kríža

Niekedy v prvej polovici 13. storočia, podľa tradície v roku 1225, postavili v Huncovciach neďaleko Popradu románsky kostol s mohutnou vežou zasvätený sv. Krížu. Po prestavbe v roku 1832 o jeho stredovekom pôvode svedčí už v podstate len veža so združenými oknami. Správa v Levočskej kronike hovorí dokonca o kláštore strážcov Božieho hrobu, ktorý mal v Huncovciach vzniknúť už v roku 1222. Začiatkom 15. storočia nahradili pôvodnú apsidu polygolnálnym presbytériom a zo severnej strany k nemu pristavali sakristiu. Dvojlodie prestavali v roku 1832, kedy objekt dostal aj jednotnú fasádu. Zo stredovekej stavby zostala okrem veže aj gotická sakristia s krížovou klenbou a čiastočne zachovaným východným oknom.

#

Evanjelický kostol

Neskoroklasicistický kostol, ktorý pôvodne postavili bez veže. Objekt je zaklenutý pruskými klenbami. Fasáda je členená pilastrami a lizénami, zakončená murovanými štítmi. V interiéri je sekundárne umiestnená kamenná náhrobná doska z roku 1651 s erbmi a nápisom. Cirkevný zbor vznikol v roku 1548. Jeho farárom sa stal Georg Kűnsch. Spočiatku sa užíval na bohoslužby rímskokatolícky kostol. Dňa 18. mája 1670 v čase silnejúcej protireformácie kežmarskí paulíni tento kostol vzali evanjelikom. Výstavba nového evanjelického kostola sa začala až v roku 1851 pod vedením Teodora von Sponera. Evanjelici sa dovtedy bohoslužieb zúčastňovali vo Veľkej Lomnici. 15. júna 1851 bol položený základný kameň. Posviacka nového kostola sa konala 16. januára 1853. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 však datuje stavbu rokom 1859. Oltárny obraz namaľoval Jozef Czauczik. Kazateľnicu zhotovil stolársky majster Johann Kotsch z Veľkej Lomnice. Orgán pochádza z dielne Andrása Cimmera. Posledne pôsobiacim farárom bol Adalbert Thinschmied.

#