Malé projekty – veľké efekty pod Tatrami

09.09.2023 | Admin

Koncom augusta 2023 v poľskom meste Bielsko-Biala poľsko – slovenské Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY (EZUS TATRY) podpísalo s poľským Ministerstvom fondov a regionálnej politiky zmluvu o financovaní Fondu malých projektov v rámci Cezhraničné programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027.


V tomto Fonde bude 3 878 594 eur, ktoré sú určené na mikroprojekty zamerané na podporu udržateľného cestovného ruchu - v rámci priority Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie tak po 1. krát bude riadenie tohto Fondu zabezpečovať práve EZUS TATRY (bude správcom tohto fondu)


Dňa 8.9.2023 sa Kežmarku v Dome slovensko-poľského stretávania (v sídle Euroregiónu Tatry) uskutočnilo ďalšie pracovné stretnutie týkajúce sa zabezpečenia riadenia tohto Fondu.


Z tohto dôvodu sa pripravuje zriadenie kancelárie (vysunutého pracoviska) EZUS Tatry v Kežmarku (hlavné sídlo je v Nowom Targu).


Momentálne EZUS TATRY čaká na schválenie tzv. riadiacich dokumentov, ktoré určia spôsob čerpania financií z tohto Fondu. Aktuálne zástupcovia EZUS TATRY pripravujú vyhlásenie prvej výzvy na podávanie mikroprojektov.


V Kežmarku sa diskutovalo aj o príprave dvoch veľkých projektov (v rámci aktuálnej výzvy Interreg PL-SK), ktoré chce podať samotný EZUS TATRY do konca septembra :


1. projekt : Pokračovanie v budovaní cyklotrasy okolo Tatier – „Cesta okolo Tatier (4. etapa)“


2. projekt: Vypracovanie spoločnej cezhraničnej stratégie rozvoja regiónu Tatier do roku 2040 (s víziou do roku 2050)


Tak držme palce, aby sme to všetko časovo, personálne aj finančne zvládli ...


(Štefan Bieľak, predseda Zhromaždenia EZUS TATRY)