Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logo
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/lh279100/www_root/w3/plugins/content/jsmallfib.php on line 527
Predĺženie - Súťaž Trienále insitného umenia a art brut poľsko-slovenského pohraničia Edwarda Sutora Tlačiť E-mail

eut Srdečne Vás pozývame zúčastniť sa Trienále insitného umenia a art brut poľsko-slovenského pohraničia Edwarda Sutora!

 

Zapraszamy do udziału w Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora

 

Termín zasielania prác je predĺžený do 31. októbra 2017.

 

Zväzok Euroregión „Tatry“ v spolupráci so Združením Euroregión Tatry Vás pozýva zúčastniť sa Trienále insitného umenia a art brut poľsko-slovenského pohraničia Edwarda Sutora. Trienále obsahuje súťaž tvorivosti umelcov amatérov z okruhu insitného umenia a art brut, výstavy po skončení súťaže v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu a vydanie katalógu výstavy. Výstava po skončení súťaže bude predstavená v januári 2018.

 

Prezentácia širokej verejnosti amatérskej tvorby v oblasti maliarstva a sochárstva insitného umenia a art brut, ktorá zostáva mimo uznaných smerov umenia, odhaľovanie a popularizácia nových a originálnych tvorivých osobností z poľsko-slovenského pohraničia reprezentujúcich prúd insitného umenia a art brut. propagácia tvorby patróna Trienále, významného sochára Edwarda Sutora z Nowého Targu.

 

Trienále sa môžu zúčastniť súčasní umelci amatéri tvoriaci výhradne insitné umenie a art brut, ktorých diela budú prihlásené prostredníctvom kultúrnej inštitúcie, galérie, múzea, združenia, zberateľa alebo prostredníctvom podanej individuálnej prihlášky.

 

Srdečne Vás pozývame zúčastniť sa  tejto súťaži neprofesionálnych umelcov z oblasti insitného umenia alebo art brut, ktorí žijú alebo tvoria v oblasti poľsko-slovenskej hranice. Žiadosti najviac troch prác jedného umelca, vyrobený akoukoľvek technikou a z akejkoľvek tematickej oblasti, ktoré predtým nezískali nijakú cenu v iných súťažiach môžu súťažiaci predkladať samostatne, alebo ako kultúrne inštitúcie, galérie, múzeá, spolky a zberatelia umenia.

 

Uzávierka pre žiadosti je 31. októbra 2017.

 

 

Prílohy:
 

interreg


Mikroprojekt pod názvom „Prírodné a kultúrne hodnoty poľsko – slovenského pohraničia“ je spolufinancovaný

Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu

v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.