Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logo
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/lh279100/www_root/w3/plugins/content/jsmallfib.php on line 527
Výstavba cyklistických komunikácií v EUT Tlačiť E-mail

eutCieľ projektu: Vypracovanie projektových dokumentácií na katastrálnych územiach miest Kežmarok, Poprad, Liptovský Mikuláš a obce Dlhá nad Oravou nevyhnutných na výstavbu cyklistických komunikácií.

Partneri projektu: Zväzok Euroregión „Tatry“, Európske zoskupenie územnej spolupráce Tatry, Prešovský samosprávny kraj, mestá: Kežmarok, Poprad, Liptovský Mikuláš, obec Dlhá nad Oravou.

Termín realizácie projektu: 10/2015– 09/2016

Aktivity projektu:

  1. Spoločná realizácia a riadenie projektu
  2. Spracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie (DSP, DRS) okolo historického centra mesta Kežmarok
  3. Spracovanie projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) Poprad – Matejovce
  4. Spracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie (DSP, DRS) Liptovský Mikuláš – Okoličné
  5. Spracovanie dvojstupňovej dokumentácie v Dlhej nad Oravou – projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie a projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby
  6. Publicita a propagácia projektu

V rámci prílohy zverejňujeme Zmluvu o dielo č. 1/2016 uzatvorenú podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

Prílohy: