Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logoVýznamné medzníky 15 – ročnej existencie Euroregiónu „Tatry“ Tlačiť E-mail
XXIV. Cezhraničný kongres Euroregiónu ,,Tatry"
Štvrtok, 17 December 2009 09:22

MedznikyDňa 16. decembra 2009 zorganizovalo Združenie Región „Tatry“ v meste Zakopane vernisáž výstavy pod názvom Významné medzníky 15 – ročnej existencie Euroregiónu „Tatry“. Počas 15 – ročnej existencie cezhraničného združenia sa konalo množstvo kultúrnych podujatí, aktivít v oblasti hospodárstva a životného prostredia v regiónoch Liptov, Orava a Spiš a aktivít v rámci zintenzívnenia cezhraničnej spolupráce a rozvoja partnerstiev medzi mestami a obcami, ako aj základnými a strednými školami sídliacimi na slovensko-poľskom pohraničí. Do Zakopaneho prišiel činnosť Euroregiónu „Tatry“ podporiť generálny konzul Slovenskej republiky v Krakove Marek Lisánsky. Vernisáže sa zúčastnili primátori, starostovia a zástupcovia členských miest a obcí Euroregiónu „Tatry“. Putovná výstava propagujúca 15-ročnú aktívnu činnosť Euroregiónu „Tatry“ bude prezentovaná dňa 22. decembra 2009 v sídle Prešovského samosprávneho kraja. Výstava sa koná v rámci projektu Euroregión „Tatry“ otvára dvere turistom v Liptove, Orave a na Spiši, ktorého aktivity boli financované z prostriedkov štátneho rozpočtu, prostredníctvom finančného príspevku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

 

kancelária ZRT