Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logoSúčasný stav a trendy rozvoja cestovného ruchu v Euroregióne „Tatry“ Tlačiť E-mail
XXIV. Cezhraničný kongres Euroregiónu ,,Tatry"
Pondelok, 26 Október 2009 09:18

eutI. medzinárodnú slovensko-poľskú konferenciu pod názvom Súčasný stav a trendy rozvoja cestovného ruchu v Euroregióne „Tatry“ zorganizovalo Združenie Región „Tatry“ v dňoch 14.-15. októbra 2009 v meste Liptovský Mikuláš. Konferencia bola určená subjektom pôsobiacim v cestovnom ruchu, zástupcom orgánov štátnej správy a samosprávy a odbornej verejnosti. Konala sa za účelom výmeny skúseností z oblasti cestovného ruchu, prezentácie produktov cestovného ruchu, upevnenia spolupráce miest a obcí v pôsobnosti Euroregiónu „Tatry“, podpory a rozvoja nových partnerstiev medzi mestami a obcami. Slávnostne ju otvoril predseda Rady Euroregiónu „Tatry“ Ing. Igor Šajtlava. Pozvanie zároveň prijal primátor mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD. a honorárny konzul Poľskej republiky na Slovensku Ing. Tadeusz Frackowiak. Konferencia bola rozdelená na štyri tematické okruhy: 1. Značka regiónu, 2. Vplyv hospodárskej krízy na zariadenia a strediská cestovného ruchu, možné trendy rozvoja, 3. Prínos cezhraničnej spolupráce pre obce Euroregiónu „Tatry“, 4. Využitie kultúrneho a prírodného dedičstva pre cestovný ruch.

Počas konferencie odznelo prostredníctvom prednášok množstvo zaujímavých a podnetných informácií. Klaster Liptov predstavil vznik a budovanie značky regiónu, ktorou sa región Liptov začal prezentovať navonok ako celok. O ponuke služieb cestovného ruchu pre návštevníkov mesta Liptovský Mikuláš a jeho okolia informovalo Informačné centrum mesta. Marketingové aktivity počas letnej turistickej sezóny 2009 na zníženie dopadu hospodárskej krízy, nové trendy v rámci rozvoja stredísk a pripravenosť na zimnú turistickú sezónu 2009/2010 priblížili Aquapark Tatralandia, stredisko Jasná a Thermal Park Bešeňová. Zástupcovia poľských organizácií pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu prítomných oboznámili s činnosťami v rámci sprístupnenia poľsko-slovenského pohraničia pre potreby aktívnej turistiky a s projektom Karpatskej Cesty Drevenej Architektúry. Ďalšou dôležitou informáciou pre slovensko-poľské pohraničie bola prezentácia Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013, v rámci ktorého bude v blízkom období vyhlásená ďalšia výzva na získanie finančných prostriedkov. 

V rámci tematického okruhu – Využitie kultúrneho a prírodného dedičstva pre cestovný ruch – predstavila riaditeľka Múzea v Kežmarku Mgr. Erika Cintulová mesto Kežmarok ako významnú turistickú destináciu Spiša. Z oblasti prírodného dedičstva boli propagované sprístupnené jaskyne v Euroregióne „Tatry“ – Belianska jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa a Važecká jaskyňa.

Združenie Región „Tatry“ zorganizovalo túto aktivitu v rámci projektu Euroregión „Tatry“ otvára dvere turistom v Liptove, Orave a na Spiši a bola financované z prostriedkov štátneho rozpočtu, prostredníctvom finančného príspevku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

 

kancelária ZRT