Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logoXXIII. Cezhraničný Kongres Euroregiónu "Tatry" Tlačiť E-mail
XXIV. Cezhraničný kongres Euroregiónu ,,Tatry"

 

XXIII. Cezhraničný Kongres Euroregiónu „Tatry“

Obrady XXIII Transgranicznego Kongresu Euroregion

 

Dňa 30. januára 2018 sa v Szczawnici konal  XXIII. Cezhraničný Kongres Euroregiónu "Tatry".


Kongresu sa zúčastnili zástupcovia miestnych samospráv - členovia Euroregiónu "Tatry" a hostia: čestní členovia Euroregiónu "Tatry" pán Antoni Nowak, pán Milan Nevlazla, pán Alexander Slafovský, predseda Zhromaždenia EZÚS Tatry s. r. o. Štefan Bieľak, riaditeľka o.o. EZCS TATRA  pani Agnieszka Hugh Keith, zástupcovia miestnej samosprávy Prešovského samosprávneho kraja – pani Andrea Kmecová, Mária Tuptová a Jana Kičurová a  Žilinského Samosprávneho kraja – pán Michal Patúš, Predseda poľsko-slovenskej obchodnej komory a priemyslu v Krakove Peter Cebulskii, predseda Nowotarskej obchodnej komory Marek Teper.Spolupredsedovia Kongresu boli: Predseda Rady Zväzku Euroregión "Tatry" pán Boguslaw Waksmundzki a Predseda Euroregiónu Tatry  pán Ján Ferenčák.

Účastníci sa oboznámili s informáciami:
- Činnosť Zväzku Euroregión „Tatry“ v roku 2017, ktorú predložil predseda Rady Zväzku Euroregión "Tatry" Boguslaw Waksmundzki,
- Činnosť Združenia Euroregión Tatry v roku 2017,ktorú predložil predseda Rady Združenia Euroregión Tatry Ján Ferenčák,
- Činnosť Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s. r. o. v roku 2017, ktorú predložila riaditeľka EZÚS TATRY s r. o. Agnieszka Pyzowska,

 

- Informáciu na tému realizácie strešných projektov Zväzkom Euroregión „Tatry“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A 2014 – 2020 -  predložil riaditeľ kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry“ Michal Stawarski,
- Informáciu na tému výstavby cyklistického okruhu spájajúceho kúpeľné miesta doliny Popradu - Jan Golba – primátor mesta a Gminy Uzdrowskowej Muszyna.

 

V rámci Kongresu sa uskutočnil slávnostný krst knihy pod názvom Ročenka Euroregiónu „Tatry“ Pohraničie poľsko-slovenské, ktoré vydalo Združenie Euroregión Tatry v spolupráci so Zväzkom Euroregión „Tatry“ v náklade 3 000 ks. Kniha prezentuje 24 poľských a slovenských miest – členov Euroregiónu „Tatry“.

Počas Kongresu boli vyhlásené aj výsledky štvrtého vydania súťaže o cenu  Petra Buriana pre najlepšie spolupracujúce samosprávy – členov Euroregiónu "Tatry".

Víťazmi súťaže boli Mesto a Gmina  SZCZAWNICA a Lesnica.

Na žiadosť čestného člena Euroregiónu "Tatry" pána Antoniho Nowaka sme rozhodli udeliť cenu Gmine Czarny Dunajec a partnerom projektu „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier, t.j Gmina Czarny Dunajec, Mesto Nowy Targ, Gmina Szaflary, mesto Kežmarok, obec Hladovka, obec Huncovce, obec Liesek, mesto Liptovský Mikuláš, obec Nižná, obec Suchá Hora, mesto Trstená, obec Vrbov za spoluprácu pri realizácii tohto strategického projektu za Euroregión "Tatry".

Víťazi súťaže dostali pamätné sošky a diplomy a tí následne prezentovali poľsko-slovenskú spoluprácu.

Kongres prijal Uznesenia vo veci:

  • Prijatia Rokovacieho poriadku Cezhraničného Kongresu Euroregiónu "Tatry",
  • Pokračovania súťažeč o cenu Petra Buriana pre najlepšie spolupracujúce samosprávy- členov Euroregiónu „Tatry” .

Fotogalériu nájdete na stránke dole TU.

 

Materiály z Kongresu:


Prílohy:
Názov súboru Veľkosť Posledná zmena  
cesta okolo tatier.pdf 11,0 MB 02/02/2018 12:03   
cinnost zdruzenia euroregion tatry v roku 2017.pdf 4,30 MB 02/02/2018 11:53   
cinnost zvazku euroregion tatry v roku 2017.pdf 3,29 MB 02/02/2018 11:54   
mikro.pdf 4,61 MB 02/02/2018 11:56