Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/lh279100/www_root/w3/plugins/content/jwsig.php on line 78
XX. Kongres Združenia Región "Tatry" Tlačiť
XXIV. Cezhraničný kongres Euroregiónu ,,Tatry"
Piatok, 30 Máj 2014 08:08

asdfV Združení Euroregión Tatry história dobehla súčasnosť


Medzinárodné Združenie Región „TATRY“, ktoré má momentálne 101 členov, má za sebou zasadnutie Kongresu. Je to najvyšší orgán združenia na slovenskej strane a bol to jubilejný dvadsiaty. Zasadnutie sa konalo 22. mája 2014 v prekrásnych priestoroch kúpeľoch Smerdžonka v Červenom Kláštore.

 


Na rokovaní prijali medzi seba ďalších troch členov, a to obec Odorín z okresu Spišská Nová Ves, obec Vrbov a mesto Tvrdošín, ktoré leží na Orave.


Jedným z hlavných bodov rokovania bola zmena Stanov a zmena oficiálneho názvu združenia. Členovia združenia odsúhlasili, že terajší názov Združenie Región „TATRY“ sa zmení na názov Združenie Euroregión Tatry. V čase zakladania euroregiónu nebolo možné použiť tento termín. Napriek tomu sa názov „Euroregión Tatry“ používal vo všeobecnosti medzi samotnými členmi už od vzniku združenia. Veď slovenská strana ho aj sama vymyslela a navrhla, čo poľská strana automaticky prijala. A ani samotné logo združenia sa nikdy nemenilo a stále bol na ňom historický názov.


Delegáti Kongresu na zasadnutí schválili aj počty delegátov za určité slovenské regióny, z ktorých sa skladá združenie, ktorí sa v septembri 2014 zúčastnia spoločného Kongresu Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“. Ten sa uskutoční v oravskom meste Trstená.


Na slovenskej strane je stále centrom Združenia Euroregión Tatry mesto Kežmarok a na poľskej strane mesto Nowy Targ, v ktorých sú zriadené i kancelárie.


EZÚS - Európske zoskupenie územnej spolupráce


Pred časom sa združenie ako jednoliaty celok transformoval do vyššej formy európskej spolupráce, a to do Európskeho zoskupenie územnej spolupráce na základe európskej legislatívy.

Aktivity združenia sa momentálne sústreďujú na prípravu Poľsko-slovenskej stratégie činnosti Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY na roky 2014 – 2020. V nej sa určia ciele samotného programu spolupráce a navrhnú sa aj projekty, ktoré by mali vychádzať z jednotného Fondu na mikroprojekty, z ktorých by sa mali určiť aj konkrétne ťažiskové projekty pre dané obdobie.


Vedenie združenia neustále potrebuje posilňovať svoju efektivitu a hľadať možnosti a cesty ako pomáhať svojim členom v ich problémoch.


Obce potrebujú cítiť podporu


A práve aj jedno z kritických vystúpení zo strany člena združenia smerovalo na to, aby sa vedenie združenie snažilo rovnomerne pomáhať, aby niektorá obec, či mesto nedostávalo pomoc niekoľkokrát za sebou, no niektorá ani raz. Ide o to, aby sa zachovala proporcionalita pomoci a jeho smerovanie.


Obce, ako členovia združenia, jednoducho potrebujú cítiť, že sa na nich myslí a že sa na nich vo vedení nezabúda. Potom dané členstvo má zmysel, lebo teraz pomôžem ja Tebe, neskôr zas Ty mne.


V Združení Euroregión Tatry sa ale táto proporcionalita dodržiava, o čom svedčí nielen rôznorodosť projektov, s ktorými pracujú projektoví manažéri združenia, ale aj to, že pomoc ide raz na Oravu, raz na Liptov, inokedy zas na Spiš. A o tom to všetko je, aby každý sa cítil potrebný.

 

Rokovanie navštívili i viacerí vzácni hostia, napríklad Ivan Škorupa - generálny konzul Slovenskej republiky v Krakove, či Jozef Štrba -  podpredseda Žilinského samosprávneho kraja, ktorí sa z rôznych uhlov pozreli nielen na doterajšie aktivity tohto cezhraničného zväzku, ale pozreli sa aj s pozitívnymi víziami do blízkej, či ďalekej budúcnosti. Chce to iba nepoľaviť z nastúpenej cesty, pracovať na projektoch a aj keď sa niečo hneď nepodarí a neschváli, neskôr možno bude daný projekt úspešný. Jasným príkladom je aj schválenie Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier, ktorý bol v predchádzajúcom období odmietnutý, no teraz dostal zelenú.


Rokovanie bolo z viacerých uhlov plodné a úspešné a členovia dostali nové inšpirácie pre prácu vo svojich obciach.


Pavol Humeník

predseda Informačnej komisie ZRT