Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logo
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/lh279100/www_root/w3/plugins/content/jwsig.php on line 78
Plánovaná cyklotrasa na území Euroregiónu „Tatry“ Tlačiť E-mail
XXIV. Cezhraničný kongres Euroregiónu ,,Tatry"
Štvrtok, 13 December 2012 08:16

as

Dve združenia územných samospráv slovensko-poľského pohraničia- Združenie Región „Tatry"so sídlom v Kežmarku a Zväzok Euroregión „Tatry" so sídlom v Nowom Targu spolu tvoria cezhraničný zväzok Euroregión „Tatry“, ktorý je od roku 1994 dôležitým subjektom formujúcim slovensko-poľskú cezhraničnú spoluprácu zameranú na rovnomerný a vyvážený rozvoj regiónu, ako aj zbližovanie obyvateľov a inštitúcií na oboch stranách hranice. Združenie Región „Tatry“realizovalov roku 2012 projekt pod názvom Príprava na vybudovanie cyklistického chodníka na trase Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina, ktorý bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republikyv rámci Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na projekty, ktoré sú zamerané na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2012. Partnermi projektu boli mesto Vysoké Tatry a mesto Zakopane v Poľskej republike. Účelom projektu bolo zlepšiť infraštruktúru v oblasti cestovného ruchu pre obyvateľov a návštevníkov územia Vysokých Tatier, medzi ktorými dochádza k vzostupu cykloturistiky, a ktorá by mohla priniesť potrebné oživenie do menších miestnych častí Vysokých Tatier. V rámci projektu boli vypracované štyri štúdie: projektová urbanistická dokumentácia, realizačná projektová dokumentácia, ekonomická analýza a štúdia uskutočniteľnosti. Na základe týchto štúdií bude Mesto Vysoké Tatry v budúcnosti realizovať výstavbu nového cyklistického chodníka na trase Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina, ktorýby mal byť napojený na už existujúce cyklotrasy - na cyklistický chodník Poprad - Starý Smokovec, cyklo-lyžiarsku magistrálu Štrbské Pleso - Tatranská Lomnica s nadväznosťou na už vybudovanú časť cyklotrasy zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny s predpokladaným prepojením na poľskú časť Vysokých Tatier. Okrem spomínaných štúdií bol vydaný propagačný materiál obsahujúci informácie o projekte, Euroregióne „Tatry“ a o partneroch projektu, ktorý bude dostupný návštevníkom Vysokých Tatier. Projekt a jeho výstupy boli tiež prezentované dňa 12. 12. 2012 v meste Zakopane.

 

Anna Tfirstová

Združenie Región „Tatry“

 

bio