Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logo
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/lh279100/www_root/w3/plugins/content/jwsig.php on line 78
Spomienka na Petra Buriana Tlačiť E-mail
XXIV. Cezhraničný kongres Euroregiónu ,,Tatry"
Piatok, 13 Január 2012 16:02

P.BurianPo krátkych cestách chodili sme spolu, a ďalekú odišiel si sám....... 

Úsmev mal na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši...


Odišiel si Peter, bez slovka, rozlúčenia, tak rýchlo, tak náhle, že...... 

ťažko tomu uveriť...


S obrovským zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 13. januára 2012 nás navždy opustil vynikajúci človek, zakladateľ Euroregiónu „Tatry“, no predovšetkým skvelý kamarát....


Peter Burian

 

Peter Burian vyštudoval stavebné inžinierstvo na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Od roku 1991 pracoval na Mestskom úrade v Starej Ľubovni ako prednosta, neskôr ako zástupca prednostu. V posledných rokoch sa venoval projektovým a inžinierskym službám. Pri svojom pôsobení v samospráve, ale aj neskôr sa aktívne zaujímal a aktivizoval v oblasti cezhraničnej spolupráce s Poľskou republikou, kde od roku 1993 pripravoval vznik cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“. Dňa 22. 10. 1999 podpísal Zmluvu medzi samosprávami Poľskej republiky a Slovenskej republiky o spolupráci v rámci cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“. V rokoch 1997 – 2004 bol predsedom Rady Združenia Región „Tatry“ a od roku 2005 – 2012 jej podpredsedom. Pri príležitosti 15. výročia Euroregiónu „Tatry“ mu bol udelený titul čestného člena za veľké zásluhy a tvorivú činnosť v rozvíjaní a šírení myšlienky euroregiónu. Jeho iniciatívou bolo aj vytvorenie Domu slovensko-poľského stretávania Euroregiónu „Tatry“ v Kežmarku.

 

Peter sa narodil dňa 11. apríla 1952 v Starej Ľubovni, bol ženatý s manželkou Evou a spoločne vychovali šesť detí.

 

Očiam si odišiel, v srdciach si zostal......česť Jeho pamiatke!

Rada Združenia Región „Tatry“, primátori a členovia členských miest a obcí, kancelária Združenia Región „Tatry“