Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logo
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/lh279100/www_root/w3/plugins/content/jwsig.php on line 78
X. Slovensko-poľské hospodárske fórum Tlačiť E-mail
XXIV. Cezhraničný kongres Euroregiónu ,,Tatry"
Streda, 23 November 2011 13:06

fotoZdruženie Región „Tatry" (ZRT) so sídlom v Kežmarku a Zväzok Euroregión „Tatry" so sídlom v Nowom Targu sú dve združenia územných samospráv slovensko-poľského pohraničia. Spolu tvoria cezhraničný zväzok Euroregión „Tatry“ (EUT), ktorý je od roku 1994 dôležitým subjektom formujúcim slovensko-poľskú cezhraničnú spoluprácu zameranú na rovnomerný a vyvážený rozvoj regiónu, ako aj zbližovanie obyvateľov a inštitúcií na oboch stranách hranice.

Počas predchádzajúcich rokov získané skúsenosti poukázali na potreby pokračovať v realizácii projektov zameraných na krajinotvorbu a zachovávanie charakteru územia EUT. Stromová vegetácia zohráva nenahraditeľnú úlohu pri kvalite a obnove životného prostredia v sídlach, kde sú tvorby zelene súčasťou územnoplánovacích dokumentácií. Regióny Orava, Liptov a Spiš majú veľký potenciál na rozvoj cestovného ruchu, s ktorým súvisí aj čistota životného prostredia. Príťažlivé a čisté regióny lákajú turistov. Súčasný právny rámec nie je dostatočným nástrojom pre revitalizáciu krajiny. EUT sa zameriava aj na riešenie týchto problémov. V rámci projektu ZRT zrealizovalo konkrétne aktivity súvisiace so zatraktívnením desiatich členských miest a obcí: Hybe, Istebné, Kežmarok, Lendak, Liptovské Revúce, Nižná, Pribylina, Štefanov nad Oravou, Závažná Poruba a Zuberec.

Ďalšou častou projektu bola snaha o hospodársky rozvoj prihraničného regiónu. Na podporu tejto aktivity sa dňa 09. 11. 2011 v Spišskej Novej Vsi konalo X. Slovensko-poľské hospodárske fórum pod záštitou Andrzeja Krawczyka, veľvyslanca PR na Slovensku. Zúčastneným subjektom pôsobiacim v oblasti hospodárstva, cestovného ruchu a životného prostredia, zástupcom orgánov štátnej správy a samosprávy, podnikateľom a odbornej verejnosti z oboch strán hranice sa prihovorila taktiež Małgorzata Wierzbicka, vedúca politicko-ekonomického oddelenia Veľvyslanectva PR v SR. Prvá časť fóra bola venovaná prioritám poľského predsedníctva v Rade EÚ, využitiu možností slovensko-poľskej hospodárskej spolupráce, dôvodom úbytku poľských turistov na Slovensku, Národnej stratégii SR, Novele zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu a tvorbe destinačného manažmentu. V rámci druhej časti sa mali možnosť prezentovať Klaster Liptov, mesto Ružomberok a Vlkolínec, mesto Spišská Nová Ves, rekreačné strediská Slovenského raja, Slovenské kráľovské mestá a Vysoké Tatry (hory vs. mesto). Predstavená bola pripravovaná pravidelná letecká linka na trase Poprad–Tatry – Varšava – Gdańsk. Prítomní získali informácie o možnostiach podnikania na Slovensku aj v Poľsku, ako založiť, právne a daňovo spravovať firmu v Poľsku zo Slovenska, ako nájsť v Poľsku zamestnancov a ako ich zamestnávať. EUT v rámci konferencie predstavil vlastné projekty zamerané na rozvoj slovensko-poľského pohraničia v oblasti hospodárstva a životného prostredia. Účastníkom bol poskytnutý nový dvojjazyčný propagačný materiál zahrňujúci výstupy v rámci zatraktívnenia územia desiatich členských obcí ZRT. Projekt zahrnul rôznorodé aktivity a spoločné zámery partnerov prostredníctvom vytvárania funkčných partnerstiev a podporil slovensko-poľské iniciatívy v oblasti cezhraničnej spolupráce v regionálnom rozvoji.

Aktivity realizované v rámci projektu X. Slovensko-poľské hospodárske fórum boli podporené z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Celková výška rozpočtu projektu predstavuje 22.181,04 €.

 

Mgr. Jana Majorová Garstková

projektová manažérka ZRT

 

logo