Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logoEuroregión bez hraníc 2011 Tlačiť E-mail
XXIV. Cezhraničný kongres Euroregiónu ,,Tatry"
Pondelok, 14 November 2011 17:29

logoEuroregión bez hraníc 2011

 

Dve združenia územných samospráv slovensko-poľského pohraničia - Združenie Región „Tatry" so sídlom v Kežmarku a Zväzok Euroregión „Tatry" so sídlom v Nowom Targu spolu tvoria Cezhraničný Zväzok Euroregión „Tatry“. Euroregión „Tatry“ je od roku 1994 dôležitým subjektom formujúcim slovensko-poľskú cezhraničnú spoluprácu. Za cieľ si dáva spoločnú cezhraničnú činnosť zameranú na rovnomerný a vyvážený rozvoj regiónu, zbližovanie obyvateľov a inštitúcií na oboch stranách hranice v nadväznosti na historické skúsenosti. Počas vyše 17-ročnej existencie dosiahol euroregión značné úspechy – inicioval mnohé podujatia, ktoré sa natrvalo zapísali do kalendára pravidelných akcií. V roku 2011 organizovalo Združenie Región „Tatry“ už 11-ty ročník kultúrno-spoločenského podujatia pod názvom Euroregión bez hraníc. Jeho jednotlivé časti sa konali v obciach Chlebnice (19. 06.), Malá Franková (29. - 30. 07.), Hranovnica (31. 07.), Kamienka (06. 08.), Osturňa (21. 08.), Podtureň (27. 08.) a Gánovce (10. 09.). Územie Euroregiónu „Tatry“, ktoré zahŕňa regióny Liptov, Orava a Spiš, má všetky predpoklady na rozvoj a využitie aktivít spojených s aktívnym odpočinkom a je príťažlivé pre domáci i medzinárodný cestovný ruch. Bohatý kultúrno-historický potenciál pohraničia, živé tradície a ľudové remeslo poskytujú šancu na umocňovanie regionálnej identity a podporu rozvoja cestovného ruchu na báze tradície a zachovania kultúrneho dedičstva. Počas podujatí sa prezentovalo vyše 500 slovenských a takmer 200 poľských účinkujúcich. Aktívnou participáciou zahraničných partnerov dostal Euroregión bez hraníc 2011 širší rozmer kultúrnej výmeny a spolupráce.

Aktivity realizované v rámci projektu boli podporené z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Celková výška rozpočtu projektu predstavuje 20.556,20 €.

 

Združenie Región „Tatry“

 

logo