Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logo
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/lh279100/www_root/w3/plugins/content/jwsig.php on line 78
Monitoring vôd – základ prehlbovania enviropartnerstva Tlačiť E-mail
XXIV. Cezhraničný kongres Euroregiónu ,,Tatry"
Pondelok, 05 September 2011 13:44

EnvDňa 31. augusta 2011 zorganizovalo Združenie Región „Tatry“ v Dome slovensko-poľského stretávania Euroregiónu „Tatry“ v Kežmarku úvodný seminár spojený s odovzdaním monitorovacích súprav na zisťovanie kvality povrchových vôd v rámci projektu Monitoring vôd – základ prehlbovania enviropartnerstva. Združenie Región „Tatry“ sa oblasti envirovýchovy, zisťovaniu kvality povrchových vôd a skvalitňovaniu životného prostredia venuje od roku 2003. Tento rok sme získali finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja SR v rámci projektu zameraného na realizáciu euroregionálnych aktivít. Súčasťou spomínaného projektu bolo zakúpenie siedmich monitorovacích súprav (každá v hodnote 357,74 €) pre environmentálne orientované základné a stredné školy sídliace v členských mestách ZRT, v regiónoch Liptov, Orava a Spiš (Gymnázium M. M. Hodžu Liptovský Mikuláš, Gymnázium M. Hattalu Trstená, Gymnázium T. Vansovej Stará Ľubovňa, ZŠ Ing. O. Kožucha Spišská Nová Ves, ZŠ Nižná Brána Kežmarok, Gymnázium Kukučínova Poprad, Spojená škola Spišská Stará Ves). Súčasťou projektu je príprava a v mesiaci október samotné uskutočnenie jednodňového praktického seminára, počas ktorého budú jednotlivé školy prezentovať výsledky monitoringu a žiaci zároveň uskutočnia biomonitoring vody priamo v teréne. Ďalšou aktivitou je zhotovenie a inštalácia šiestich informačných a edukačných tabúľ v týchto tematických okruhoch: 1. Rieka Poprad - flóra, fauna, monitoring čistoty, ochrana prírody, správanie sa v prírode, 2. Euroregión „Tatry“ a Vysoké Tatry - dvojjazyčné informácie pre turistov a cykloturistov 3. Cesta okolo Tatier - bezpečnosť a správanie sa na cyklochodníku, význam cyklistiky a in-line korčuľovania pre zdravie, prvá pomoc pri poraneniach, telefónne čísla, najbližšie servisy na bicykle, atď. Tabule budú umiestnené na frekventovaných miestach v Kežmarku, Poprade a Svite. Významnou aktivitou projektu je tiež monitoring povrchových prameňov s permanentným prietokom na území Euroregiónu „Tatry“, ktoré budú zdokumentované v novom propagačnom materiály.

 

Mgr. Jana Majorová Garstková

projektová manažérka ZRT

 

 

 

Loga

 

„Tieto projekty boli podporené z rozpočtovej kapitoly

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“