Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logo
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/lh279100/www_root/w3/plugins/content/jwsig.php on line 78
Euroregión bez hraníc 2010 Tlačiť E-mail
XXIV. Cezhraničný kongres Euroregiónu ,,Tatry"
Štvrtok, 23 December 2010 14:24

Euroregion bez hranicV roku 2010 organizovalo Združenie Región „Tatry“ so sídlom v Kežmarku už 10-ty ročník kultúrno-spoločenského podujatia pod názvom Euroregión bez hraníc. Prvá časť festivalu sa konala v Liptovskom Mikuláši v dňoch 14. – 15. 08. za účasti slovenských a poľských účinkujúcich s cieľom posilniť zachovanie a rozvoj kultúrnych zvykov v regióne a oboznámiť sa s folklórnymi tradíciami udržiavanými v partnerskom meste Żywiec. V centre regiónu Orava, v meste Dolný Kubín, sa Euroregión bez hraníc konal v dňoch 16. – 18. 09. 2010, kde sa okrem domácich účinkujúcich prezentovala aj dychová hudba z partnerského mesta Limanowa. Tretím partnerom, ktorý sa zapojil do projektu, bolo mesto Poprad. Festival Jazz bez hraníc sa tu uskutočnil v dňoch 9. – 10. 12. za účasti zoskupenia Energy Quartet s členmi z Varšavy a zo Zakopaného. Aktívnou participáciou zahraničných partnerov dostal Euroregión bez hraníc 2010 širší rozmer kultúrnej výmeny a spolupráce.

 

Početná účasť slovenskej a poľskej verejnosti na jednotlivých ročníkoch Euroregiónu bez hraníc potvrdila, že kultúrne dedičstvo slovensko-poľského pohraničia charakteristické výnimočným bohatstvom a rôznorodosťou je potrebné chrániť a prezentovať. Podujatie poskytlo priestor na spoznávanie kultúry a tradícií oboch národov, výmenu skúseností, získavanie kontaktov, vytváranie partnerstiev a umocňovanie regionálnej identity.

 

Územie Euroregiónu „Tatry“ na slovenskej strane zaberá rozlohou cca. 12 % územia Slovenskej republiky. Má všetky predpoklady na rozvoj poznávacieho cestovného ruchu, ktorý sa viaže na kultúrny, historický a prírodný potenciál. Euroregión „Tatry“ zdôrazňuje potrebu zvyšovať návštevnosť tohto regiónu predovšetkým zo susediacich tradičných trhov. V tomto projekte sústreďuje pozornosť najmä na poľský trh a na prezentáciu členských miest a obcí Združenia Región „Tatry“ patriacich do regiónov Liptov, Orava a Spiš aj prostredníctvom novej propagačnej brožúrky. Brožúrka zameraná na kultúrne pamiatky a turistické atrakcie skvalitňuje propagáciu a zvyšuje informovanosť o možnostiach v euroregióne, ktorý je vyhľadávanou turistickou oblasťou.

 

Cezhraničná spolupráca v rámci Euroregiónu „Tatry“ v oblasti kultúry a cestovného ruchu vyplýva z bezprostrednej blízkosti krajín a zo záujmu oboch národov spoznávať históriu, tradície, súčasnosť, kultúrne pamiatky a turistické atraktivity slovensko-poľského pohraničia.

 

Aktivity realizované v rámci projektu pod názvom Euroregión bez hraníc 2010 boli podporené zo štátneho rozpočtu SR vo výške 30.000 €.

 

 

Mgr. Jana Majorová Garstková

projektová manažérka ZRT

 

Logo