Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logo
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/lh279100/www_root/w3/plugins/content/jwsig.php on line 78
Zelený Euroregión Tatry Tlačiť E-mail
XXIV. Cezhraničný kongres Euroregiónu ,,Tatry"
Štvrtok, 16 December 2010 12:24

EUTZdruženie Región „Tatry" so sídlom v Kežmarku a Zväzok Euroregión „Tatry" so sídlom v Nowom Targu sú dve združenia územných samospráv slovensko-poľského pohraničia. Spolu tvoria cezhraničný zväzok Euroregión „Tatry“, ktorý je od roku 1994 dôležitým subjektom formujúcim slovensko-poľskú cezhraničnú spoluprácu. Jeho cieľom je spoločná cezhraničná činnosť zameraná na rovnomerný a vyvážený rozvoj regiónu, ako aj zbližovanie obyvateľov a inštitúcií na oboch stranách hranice. V roku 2010 získalo Združenie Región „Tatry“ finančnú podporu zo štátneho rozpočtu SR vo výške 30.000 € na realizáciu aktivít naplánovaných v projekte Zelený Euroregión „Tatry“.   

Po poklese výkonnosti v poľnohospodárstve sa nosným odvetvím vo viacerých obciach v regiónoch Orava, Liptov, Spiš a Šariš začal presadzovať turizmus ako významné odvetvie hospodárstva. Rozvoj turizmu pozitívne ovplyvňuje rast životnej úrovne obyvateľstva, nárast podielu voľno časových aktivít a možností ich aktívneho trávenia. Na základe potrieb rozvíjajúceho sa cestovného ruchu vyplynuli požiadavky na podporu samospráv pri zveľaďovaní ich sídel výsadbou zelene a doplnením prvkov drobnej architektúry – lavičiek, kvetináčov, smetných košov, informačných tabúľ a úpravou okolia minerálneho prameňa. V rámci projektu bolo takto zatraktívnených 12 miest a obcí: Bajerovce, Brutovce, Dravce, Hraničné, Jamník, Jasenová, Kežmarok, Liesek, Malatiná, Olšavica, Uloža a Važec. 

Ďalšou častou projektu bola snaha o ekonomický rozvoj prihraničného regiónu. Na podporu týchto aktivít sa dňa 18. 11. 2010 v Spišskej Novej Vsi konalo IX. Slovensko-poľské hospodárske fórum pod záštitou Andrzeja Krawczyka, veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku. Zúčastneným subjektom pôsobiacim v oblasti hospodárstva, cestovného ruchu a životného prostredia, zástupcom orgánov štátnej správy a samosprávy, podnikateľom a odbornej verejnosti sa prihovorili obchodní radcovia oboch veľvyslanectiev.

Prvá časť fóra bola venovaná možnostiam podnikania v Poľsku, ako založiť, právne a daňovo spravovať firmu v Poľsku zo Slovenska, ako nájsť v Poľsku zamestnancov a ako ich zamestnávať. Témy sa týkali transportu, logistiky a rizík predaja do Poľska. Euroregión „Tatry“ v rámci II. bloku konferencie predstavil vlastné projekty zamerané na rozvoj slovensko-poľského pohraničia. Účastníkom bol poskytnutý nový propagačný materiál zahrňujúci výstupy v rámci zveľaďovania 12 členských obcí Združenia Región „Tatry“.

Projekt zahrnul rôznorodé aktivity a spoločné zámery partnerov a podporil slovensko-poľské iniciatívy v oblasti rozvoja hospodárstva, tvorby krajiny a ochrany životného prostredia.

 

 

Mgr. Jana Majorová Garstková

projektová manažérka ZRT

 

Logo