Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logoProjekty podporené zo štátneho rozpočtu SR Tlačiť E-mail
XXIV. Cezhraničný kongres Euroregiónu ,,Tatry"
Štvrtok, 05 August 2010 10:50

Logo EUTZdruženie Región „Tatry“ opäť úspešné

 

V roku 2010 sa Združenie Región „Tatry“ zapojilo do Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na projekt, ktorý je zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít. V rámci uvedenej výzvy združenie vypracovalo dva projekty na získanie finančného príspevku. Zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky boli podporené oba projekty podané Združením Región „Tatry“. Projekt pod názvom Euroregión bez hraníc 2010 bol podporený vo výške 30.000 eur a projekt Zelený Euroregión „Tatry“ celkovou sumou 30.000 eur. Aktivity oboch projektov na budú realizovať do decembra 2010 v členských mestách a obciach Združenia Región „Tatry“ v regiónoch Liptov, Orava, Spiš a Šariš.

V rámci projektov sa v troch mestách uskutoční 10. ročník kultúrno-spoločenského podujatia pod názvom Euroregión bez hraníc, spracuje a vydá sa propagačná brožúra zameraná na kultúrne pamiatky a turistické atrakcie v členských mestách Združenia Región „Tatry“, úpravou zelene a umiestňovaním prvkov drobnej architektúry zveľadíme 12 miest a obcí, čo zdokumentujeme v propagačnom materiály. Nové a odborné informácie z oblasti hospodárstva, cestovného ruchu a životného prostredia budú poskytnuté na IX. Slovensko-poľskom hospodárskom fóre. 

 

kancelária ZRT

 

Logo