Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logo
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/lh279100/www_root/w3/plugins/content/jwsig.php on line 78
XVI. Kongres Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ Tlačiť E-mail
XXIV. Cezhraničný kongres Euroregiónu ,,Tatry"
Štvrtok, 08 Apríl 2010 13:31

kongresDňa 24. marca sa v Kežmarku konal XVI. Kongres Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ za účasti zástupcov členských miest a obcí zo Slovenska a miest, gmín a powiatov z Poľska. Pozvanie prijal konzul Slovenskej republiky v Krakove Marián Baláž, obchodná radkyňa Veľvyslanectva Poľskej republiky na Slovensku Monika Olech a riaditeľ odboru medzinárodnej a cezhraničnej spolupráce Ministerstva vnútra SR Peter Zvara.

Správu o činnosti Rady Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ predniesol jej predseda Igor Šajtlava. Rok 2009 bol pre zväzok veľmi významný a úspešný. Uskutočnilo sa množstvo pracovných stretnutí a rokovaní zameraných na rozvoj cezhraničnej spolupráce a slovensko-poľského partnerstva. Pripomenuli sme si 15-te výročie podpisu Dohody medzi samosprávami Poľska a Slovenska o založení Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“. Zároveň sa zrealizovalo päť projektov zameraných na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2009: Spoločne zveľaďujme krajinu EUT, Euroregión „Tatry“ otvára dvere turistom v Liptove, Orave a na Spiši, VIII. Slovensko-poľské hospodárske fórum, 15. výročie vzniku Euroregiónu „Tatry“ a Euroregión bez hraníc 2009. Aktivity boli financované z prostriedkov štátneho rozpočtu, prostredníctvom finančného príspevku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013 sme realizovali aktivity naplánované v projekte Stretnutie siedmich kultúr poľsko-slovenského pohraničia „Od Ladislava Medňanského po Jana Kanty Pawluśkiewicza“. Hlavným cieľom projektu je ochrana a propagovanie jedinečného kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia.

Euroregión „Tatry“ prešiel do druhého roku, kedy je predsedníctvo na slovenskej strane. Spolupráca oboch národných združení – Združenia Región „Tatry“ so sídlom v Kežmarku a Zväzku Euroregión „Tatry“ so sídlom v Nowom Targu je predpokladom pre realizáciu ďalších aktivít súvisiacich s rozvojom prihraničných území.

 

 

Združenie Región „Tatry“