Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logoPonuka služieb kancelárie ZRT členským mestám a obciam

  • Vyhľadávanie a sprostredkovanie partnerstiev na slovensko - poľskom území Euroregiónu Tatry, pre projektové zámery, ako aj pre samostatný rozvoj cezhraničnej spolupráce súčasných a nových členov Euroregiónu Tatry.
  • Pomoc členským subjektom pri nadväzovaní partnerstiev.
  • Poradenstvo a informácie týkajúce sa cezhraničnej spolupráce s EÚ.
  • Pomoc a konzultačná činnosť pri spracovávaní projektov zameraných na cezhraničnú spoluprácu (INTERREG III.A, resp. Cieľ 3. EÚ pre nadnárodnú spoluprácu).
  • Poradenstvo a spracovávanie projektov v rámci iných výziev a iniciatív EÚ.
  • Pomoc kancelárie v realizácii projektov členských subjektov Euroregiónu Tatry - pomoc pri technickej realizácii projektu v prípade, ak členský subjekt na realizáciu projektu nie je dostatočne pripravený po kapacitnej - administratívnej stránke.
  • Organizovanie seminárov a vzdelávacích aktivít k programom cezhraničnej spolupráce, tvorbe projektov, manažmentu, resp. aktivít podľa výberu objednávateľa.
  • Organizovanie pracovných jednaní k cezhraničným problémom a požiadavkám zo strán členských subjektov Euroregiónu Tatry.
  • Organizovanie odborných konferencií, ich moderovanie, či technická podpora.
  • Publikačná činnosť kancelárie.