Finálové kolo vedomostnej súťaže na tému prírodné a kultúrne atrakcie na Historicko-kultúrno-prírodnej ceste okolo Tatier Tlačiť
Utorok, 05 December 2017 11:44

 

Finałowy etap Konkursu wiedzy na temat atrakcji przyrodniczych i kulturowych na Historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlaku wokół TatrDňa 04. 12. 2017 sa v sídle Zväzku Euroregión „Tatry“ konalo finálové kolo vedomostnej súťaže na tému prírodné a kultúrne atrakcie na Historicko-kultúrno-prírodnej ceste okolo

Tatier realizovaného v rámci mikroprojektu pod názvom „Prírodné a kultúrne hodnoty poľsko-slovenského pohraničia“ je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho

rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.


 

 

Finálového kola súťaže sa zúčastnili traja študenti z každej zo zúčastnených škôl, ktorí získal

i v školskej etape najväčší počet bodov. Celkovo sa finálnej fázy zúčastnilo 12 študentov. Študenti vyriešili test pozostávajúci z 54 otázok a dodatočne si vybrali štyri fotografie, ktoré prezentovali

kultúrne a prírodné objekty na poľskej a slovenskej strane Historicko-kultúrno-prírodnej ceste okolo Tatier. Úlohou bolo uhádnuť tieto objekty.

 

Na základe celkového počtu získaných bodov z testu a na základe rozpoznaných fotografií porota vyhodnotila víťazov súťaže:

 

1. miesto – Zuzanna Udziela zo Základnej školy č. 6 v Nowom Targu, ktorá získala 50 bodov.

 

2. miesto – Alžbeta Špesová zo Základnej školy Dr. Daniela Fischera a Jakub Urban zo Základnej školy v Liptovskom Mikuláši, ktorí získali po 45 bodov.

 

3. miesto – Juraj Sýkora zo Základnej školy v Liptovskom Mikuláši, ktorý získal 43 bodov.

 

Počas opravovania testov účastníci navštívili Námestie v Nowom Targu, Kostol svätej Kataríny a Múzeum Podhalańske.

 

Srdečne blahoželáme víťazom a ďakujeme všetkým účastníkom za účasť v súťaži.

 

Fotogalériu nájdete TU.

 

eut