Fórum miest Euroregiónu "Tatry" Tlačiť E-mail
Pondelok, 25 September 2017 10:34

 IMG_3087

Združenie Euroregión Tatry so sídlom v Kežmarku v partnerstve so Zväzkom Euroregión „Tatry“ so sídlom v Nowom Targu, organizovali v dňoch 11. – 12. 09. 2017 Fórum miest Euroregiónu „Tatry“. Toto fórum bolo zorganizované v rámci schváleného mikroprojektu pod názvom Prírodné a kultúrne hodnoty poľsko – slovenského pohraničia, v rámci úlohy Prírodné a kultúrne dedičstvo miest Euroregiónu,

spolufinancovaného Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

 


 

 

Cieľom fóra bola prezentácia miest patriacich do Euroregiónu „Tatry“ a že ich nebolo málo, svedčí aj to, že program bol rozdelený do dvoch dní. 24 poľských a slovenských miest – členov Euroregión „Tatry“

odprezentovali málo známe kultúrne a prírodné hodnoty. Účastníci mali možnosť spoznať prírodné a kultúrne atrakcie vyskytujúce sa na území Euroregiónu „Tatry“. Odprezentované referáty na fóre

budú následne spracované do špeciálneho vydania Ročenky Euroregiónu „Tatry“ Pohraničie poľsko – slovenské, ktoré Združenie Euroregión Tatry vydáva v náklade 3 000 kusov. Touto úlohou bol

naplnený špecifický cieľ projektu: Šírenie vedomostí medzi obyvateľmi a turistami na tému prírodné a kultúrne hodnoty Euroregiónu „Tatry“.

 

Fórum miest otvorili v pondelok 11. 09. 2017 v popoludňajších hodinách predseda Rady Združenia Euroregión Tatry pán Ján Ferenčák a predseda Rady Zväzku Euroregión „Tatry“

pán Bogusław Waksmundzki. Organizované bolo v krásnych priestoroch Hotela Hviezdoslav v Kežmarku. Svojou účasťou nás potešili J. E. veľvyslanec Slovenskej republiky vo Varšave

pán Dušan Krištofík, štátny radca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pán Marián Ivan, podpredseda VÚC Prešov pán Štefan Bieľak, čestný predseda Euroregiónu „Tatry“

pán Wendelin Haber, bývalý riaditeľ kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry“ pán Antoni Nowak, čestní členovia Euroregiónu „Tatry“ a zástupcovia samosprávnych orgánov zo slovenskej,

ale i poľskej strany. Ako prvé začalo svoju prezentáciu práve domáce mesto Kežmarok a symbolicky na druhý deň dňa 12. 09. 2017 ho ukončilo partnerské mesto Nowy Targ. Fórum

miest Euroregiónu „Tatry“ pritiahlo do regiónu takmer 80 zástupcov samosprávnych orgánov a hostí. Mestá okrem prezentácie mali možnosť  propagovať svoje atrakcie aj

prostredníctvom propagačných materiálov.

 

 

IMG_3087     IMG_3092   IMG_3097

 

interreg

Mikroprojekt pod názvom „Prírodné a kultúrne hodnoty poľsko – slovenského pohraničia“ je spolufinancovaný

Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu

v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.