Euroregionálne aktivity 2013
Tlačiť E-mail

gfyhNové lavičky pre cykloturistov

Združenie Región „Tatry“ so sídlom v Kežmarku v partnerstve so Zväzkom Euroregión „Tatry“ so sídlom v Nowom Targu, Slovenským cykloklubom a mestami Dolný Kubín, Kežmarok, Vysoké Tatry, Nowy Targ a Zakopane realizuje od júna 2013 aktivity naplánované v projekte pod názvom Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry na území Euroregiónu „Tatry“ – Orava a Spiš. Celková výška rozpočtu projektu podporeného z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v rámci Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na projekty, ktoré sú zamerané na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2013 je 19 961,56 €.

Čítať celý článok...
 
Tlačiť E-mail

trsuaObhliadka terénu

 

Združenie Región „Tatry“ so sídlom v Kežmarku v partnerstve so Zväzkom Euroregión „Tatry“ so sídlom v Nowom Targu, Slovenským cykloklubom a Mestom Vysoké Tatry zrealizovalo v mesiacoch jún – december 2013 aktivity naplánované v projekte pod názvom „Generálna obnova a modernizácia cyklotrás v pohraničnom území Euroregiónu Tatry“. Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Čítať celý článok...
 
Tlačiť E-mail

fokfObnovené cykloturistické značenie v celkovej dĺžke 88,4 km

Združenie Región „Tatry“ so sídlom v Kežmarku v partnerstve so Zväzkom Euroregión „Tatry“ so sídlom v Nowom Targu, Slovenským cykloklubom a Mestom Vysoké Tatry zrealizovalo v mesiacoch jún – december 2013 aktivity naplánované v projekte pod názvom Generálna obnova a modernizácia cyklotrás v pohraničnom území Euroregiónu „Tatry“. Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v rámci Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na projekt, ktorý je zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2013. Celková výška rozpočtu projektu bola 19.889,60 €.

Čítať celý článok...
 
Tlačiť E-mail

gfhjytProjekty zamerané na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2013

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo v júni tohto roku Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na projekt, ktorý je zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2013. Združenie Región „Tatry“ získalo v rámci spomínanej výzvy podporu pre dva vlastné projekty:

Čítať celý článok...