Euroregionálne aktivity 2012
Školiaci seminár pre euroregióny Slovenska Tlačiť E-mail

ethy

V dňoch 18. – 19. 12. 2012 sa v Dome Slovensko-poľského stretávania Euroregiónu „Tatry“ v Kežmarku v rámci projektu Euroregióny spoločne 2012 uskutočnil školiaci seminár určený pre zástupcov slovenských euroregiónov. Seminára sa zúčastnil vedúci oddelenia koordinácie subjektov regionálneho rozvoja PaedDr. Juraj Škríp a Mgr. Bc. Filip Fiala z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, projektová manažérka Zväzku Euroregión „Tatry“ z Noweho Targu a zástupcovia siedmich euroregionálnych združení Slovenska – Karpatský euroregión Slovensko, Región Beskydy, Euroregión dunajskej iniciatívy, Región Biele Karpaty, Slovenský dom Centrope, Regionálne združenie Váh – Dunaj - Ipeľ a Združenie Región „Tatry“. Na stretnutí každý z euroregiónov prezentoval svoju činnosť a aktivity, ktoré realizoval na svojom území za obdobie uplynulých troch rokov. Zástupca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR prítomných informoval o ohľadom pripravovanej Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na projekt, ktorý je zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2013 a o systéme hodnotenia projektov. Prítomní diskutovali aj o problémoch súvisiacich s vypĺňaním formulára projektu a rozpočtu, aplikačných problémoch, tvorbe a vyhodnotiteľnosti projektov. Zástupca ministerstva dopravy predstavil víziu euroregiónov, ich účel a priority. Prítomní si v rámci seminára navštívili Drevený artikulárny kostol, Nový evanjelický kostol a Kežmarský hrad.

Čítať celý článok...
 
Výsledky z prieskumu trhu Tlačiť E-mail

logo

V rámci projektu „Príprava na vybudovanie chodníka na trase Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina“ vykonalo Združenie Región „Tatry“ spolu s partnerom projektu Mestom Vysoké Tatry prieskum trhu pre vypracovanie štyroch štúdií.

Čítať celý článok...
 
Úvodné pracovné stretnutie v rámci projektu Príprava na vybudovanie cyklistického chodníka na trase Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina Tlačiť E-mail

logoDňa 14. 05. 2012 sa v Dome Slovensko-poľského stretávania Euroregiónu "Tatry" uskutočnilo úvodné stretnutie k projektu Príprava na vybudovanie cyklistického chodníka na trase Tatranská Lomnica - Tatranská Kotlina za účasti zástupcov mesta Vysoké Tatry.

Čítať celý článok...
 
Úvodné pracovné stretnutie a príprava kultúrno-spoločenských podujatí Tlačiť E-mail

logoDňa 10. 05. 2012 sa v Dome Slovensko-poľského stretávania Euroregiónu "Tatry" uskutočnilo úvodné stretnutie k projektu Euroregióny spoločne 2012 za účasti zástupcov miest Kežmarok, Spišská Belá, Poprad, Liptovský Mikuláš a Dolný Kubín z dôvodu prípravy realizácie aktivít na naplánovaných kultúrno spoločenských podujatí v piatich  členských mestách Združenia Región "Tatry".

 

Čítať celý článok...