PL-SK 2007-2013 – S7KP
Konferencia Ikonografia Tatier Tlačiť E-mail
Piatok, 18 Február 2011 21:22
Ikonografia Tatier
Medzinárodná odborná konferencia pod názvom Ikonografia Tatier sa konala dňa 16. 02. 2010 v Dome slovensko-poľského stretávania Euroregiónu „Tatry“ v Kežmarku. Rôznorodosťou a bohatstvom motívov a vyobrazení Tatier zachovaných na mapách, rytinách, obrazoch a fotografiách prostredníctvom umelcov rôznych kultúr poľsko-slovenského pohraničia sa vo svojich referátoch zaoberali piati slovenskí a piati poľskí odborníci z oblasti histórie a kultúry.
Zdá sa, že prvé zobrazenia Tatier sa zachovali v spišských kostoloch v Levoči a v Tribši.
Oltár v Kostole sv. Jakuba v Levoči dokončil Majster Pavol v roku 1517. Na jeho pravom, zamknutom krídle autor umiestnil aj výjav Ukrižovania a Zmŕtvychvstania Krista. V ich pozadí sa výrazne črtajú Tatry. Historik Ivan Chalupecký tvrdí, že taký pohľad na Tatry je z okolia Mlynice.
Riaditeľ kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry“ v Nowom Targu Antoni Nowak vo svojej prednáške taktiež opisuje Drevený kostolík sv. Alžbety Uhorskej v Tribši, ktorý bol postavený pravdepodobne v roku 1567. Jeho interiér zdobí ranobaroková polychrómia z roku 1647. Na klenbe kostola sú namaľované scény Nanebovzatia najsvätejšej Panny Márie a Posledného súdu. V ich pozadí sú zobrazené tri horské štíty pripomínajúce svojim tvarom Ždiarsku vidlu, Havran a Ľadový štít.
V najstarších historických prameňoch nájdeme tiež dôkaz spätosti Kežmarku s Vysokými Tatrami z roku 1655. Riaditeľka Múzea v Kežmarku Erika Cintulová vo svojom referáte uviedla, že ide o znovupotvrdenie mestských práv Kežmarku udelených panovníkom Ferdinandom III. Na piatich pergamenových listoch s prívesnou pečaťou môžeme vidieť na titulnej strane v kartuši ručne maľované tatranské horstvo v popredí s panorámou mesta Kežmarok. Toto najstaršie vyobrazenie Kežmarku je späté aj s teóriou najstaršieho vyobrazenia Tatier.
Tatry môžeme nájsť aj na starých erboch. Na štíte erbu rodiny Berzeviczy z roku 1475 je zobrazený kamzík vzopnutý na korune a lezúci na tatranské štíty. Taktiež v erboch mnohých tatranských obcí a miest sú umiestnené horské štíty. Čo sa týka najstarších kartografických obrazov Tatier, tie sa objavili v 16. storočí na prehľadných mapách Uhorska.
Počas konferencie bola prezentované publikácia Najstaršie vyobrazenie Tatier, ktorú vydal Zväzok Euroregión „Tatry“ v Nowom Targu. Zároveň Združenie Región „Tatry“ v Kežmarku v súčasnosti kompletizuje zborník referátov, ktoré odzneli počas konferencie s podrobnými opismi najstarších vyobrazení Tatier.
Všetky spomínané aktivity sa konali v rámci projektu Stretnutie siedmich kultúr poľsko-slovenského pohraničia „Od Ladislava Medňanského po Jana Kanty Pawluśkiewicza“ spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.
Mgr. Jana Majorová Garstková
Združenie Región „Tatry“

 

Konferencia Ikonografia TatierMedzinárodná odborná konferencia pod názvom Ikonografia Tatier sa konala dňa 16. 02. 2010 v Dome slovensko-poľského stretávania Euroregiónu „Tatry“ v Kežmarku. Rôznorodosťou a bohatstvom motívov a vyobrazení Tatier zachovaných na mapách, rytinách, obrazoch a fotografiách prostredníctvom umelcov rôznych kultúr poľsko-slovenského pohraničia sa vo svojich referátoch zaoberali piati slovenskí a piati poľskí odborníci z oblasti histórie a kultúry.

Zdá sa, že prvé zobrazenia Tatier sa zachovali v spišských kostoloch v Levoči a v Tribši. Oltár v Kostole sv. Jakuba v Levoči dokončil Majster Pavol v roku 1517. Na jeho pravom, zamknutom krídle autor umiestnil aj výjav Ukrižovania a Zmŕtvychvstania Krista. V ich pozadí sa výrazne črtajú Tatry. Historik Ivan Chalupecký tvrdí, že taký pohľad na Tatry je z okolia Mlynice.

Čítať celý článok...
 
Ikonografia Tatier Tlačiť E-mail
Utorok, 08 Február 2011 21:18

PSK plagátZdruženie Región "Tatry"

Vás pozýva na 

medzinárodnú odbornú konferenciu

pod názvom

Ikonografia Tatier,

ktorá sa uskutoční dňa

16.02.2011 o 10:00 hod.

v Dome Slovensko - Poľského stretávania Euroregiónu "Tatry"

Hradné námestie 30 v Kežmarku

 

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 


 
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/lh279100/www_root/w3/plugins/content/jwsig.php on line 78
Pamiatky siedmich kultúr Tlačiť E-mail
Utorok, 08 Február 2011 21:05

Pamiatky siedmych kultúr

Združenie Región „Tatry“ v súčasnosti predstavuje novú publikáciu pod názvom Pamiatky siedmich kultúr v slovenských mestách Euroregiónu „Tatry“. Publikácia opisuje krátku históriu 14 miest s mnohými zaujímavosťami. Mapuje stopy kultúr siedmich národností a etnických skupín, ktoré kedysi žili v spomínaných oblastiach a obsahuje údaje dokumentujúce prítomnosť týchto obyvateľov v súčasnosti. Aj keď mnohé z kultúr už v uvádzaných mestách nežijú, publikácia dokumentuje ich podiel pri hospodárskom rozvoji či rozvoji kultúrnych tradícií týchto miest. Svojím obsahom a aktuálnymi fotografiami sa stáva kvalitným produktom v oblasti cestovného ruchu a propagácie. Do života bola uvedená dňa 26. 01. 2011 posypaním zemou z Oravy, Liptova a Spiša.

Autormi publikácie sú kežmarská historička Nora Baráthová, riaditeľ kancelárie ZRT Milan Nevlazla, projektová manažérka ZRT Jana Majorová Garstková a Jaroslav Šleboda, ktorý knihu vo vydavateľstve JADRO tiež zostavil, redakčne a graficky spracoval. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí spolupracovali na príprave publikácie: primátorom a pracovníkom mestských úradov jednotlivých miest a štátnych archívov a mnohým ďalším spoluautorom, ktorí prispeli k spoločnému knižnému dielu.

Vydanie knihy je jednou z aktivít projektu Stretnutie siedmich kultúr poľsko-slovenského pohraničia „Od Ladislava Medňanského po Jana Kanty Pawluśkiewicza“, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

 

Kancelária ZRT

 

Dokument na stiahnutie:

pdf Pamiatky 7 kultúr, 11,2 MB

 

 

 
Motívy rôznych kultúr poľsko-slovenského pohraničia Tlačiť E-mail
Štvrtok, 16 September 2010 09:39

Motívy rôznych kultúr poľsko-slovenského pohraničia

Združenie Región „Tatry“ zorganizovalo v Kežmarku v dňoch 10. - 12. 09. 2010 slovensko-poľské hudobné dielne za účasti žiakov, učiteľov a umelcov z nášho regiónu, širšieho okolia a Poľska. Hudobné dielne boli zamerané najmä na hru na klavír, husle a operný spev. Osobne sa ich zúčastnil Jan Kanty Pawluśkiewicz, jeden z najznámejších skladateľov filmovej a divadelnej hudby v Poľsku.

Čítať celý článok...
 
Koncert na motívy rôznych kultúr 12.9.2010 Tlačiť E-mail
Nedeľa, 05 September 2010 09:18

solistiZdruženie Región "Tatry" pozýva na

koncert z tvorby

Jana Kanty Pawluśkiewicza

Motívy rôznych kultúr Poľsko - Slovenského pohraničia      

 

v nedeľu 12.9.2010 o 11:00 hod.

na nádvorí kežmarského hradu

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 3