Partnerská cezhraničná spolupráca EUT
Prezentácia ročenky, publikácie, puzzle a filmu Tlačiť E-mail

ds&gPrezentácia ročenky, publikácie, puzzle a filmu

Dňa 16. 08. 2013 sa v Dome slovensko-poľského stretávania Euroregiónu „Tatry“ v Kežmarku uskutočnila prezentácia výstupov mikroprojektu pod názvom Partnerská cezhraničná spolupráca Euroregiónu „Tatry“ a to konkrétne:

-          Ročenky Euroregiónu „Tatry“ pod názvom Pohraničie poľsko-slovenské 2010 – 2012,

-          publikácie pod názvom 100 pokladov Združenia Región „Tatry“,

-          puzzle z fotografií členských miest Euroregiónu „Tatry“,

-          filmu prezentujúceho ľudové remeslá slovensko-poľského pohraničia v rámci územia Euroregiónu „Tatry“ pod názvom Remeslá pod Tatrami.

Čítať celý článok...
 
Prezentácia výstupov mikroprojektu Tlačiť E-mail

aWF

Združenie Región "Tatry" Vás srdečne pozýva na prezentáciu výstupov mikroprojektu:

  • Ročenky Euroregiónu "Tatry" pod názvom Pohraničie poľsko-slovenské 2010-2012
  • publikácie pod názvom 100 pokladov Združenia Región "Tatry"
  • puzzle z fotografií členských miest Euroregiónu "Tatry"
  • filmu prezentujúceho remeslá slovensko-poľského pohraničia v rámci územia Euroregiónu "Tatry" pod názvom Remeslá pod Tatrami,
Čítať celý článok...
 
Spoluorganizovanie Bienále insitného umenia a art brut poľsko-slovenského pohraničia Edwarda Sutora a vernisáž výstavy Tlačiť E-mail
Dňa 03. júla 2013 zorganizovalo Združenie Región „Tatry“ v Dome slovensko-poľského stretávania
Euroregiónu „Tatry“ v Kežmarku vernisáž posúťažnej výstavy v rámci  Bienále insitného umenia a art
brut poľsko-slovenského pohraničia Edwarda Sutora.
Celkovo do súťaže svoje práce prihlásilo 54 umelcov, z toho 34 z Poľska a 20 zo Slovenska. Porota do II.
kola súťaže posunula 129 prác od 33 poľských a 17 slovenských umelcov. Nakoniec porota na posúťažnú
výstavu vybrala 110 prác, ktoré do 23. júla 2013 môžete v našich priestoroch obdivovať.
Pri dvojstupňovom hodnotení prác prihlásených do súťaže porota venovala osobitnú pozornosť
úprimnosti umeleckého prejavu, individuálnemu prístupu k témam vo forme a obsahu a sile vtiahnutia
diváka do fantázie a sveta umelcov. Členovia poroty sa pritom riadili vlastným estetickým vnímaním.
Bienále insitného umenia a art brut poľsko-slovenského pohraničia Edwarda Sutora sme
organizovali v rámci mikroprojektu Partnerská cezhraničná spolupráca Euroregiónu „Tatry“, ktorý
je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013
Mgr. Jana Majorová Garstková
riaditeľka kancelárie ZRT
manažér projektu

fBDSVfd

Dňa 03. júla 2013 zorganizovalo Združenie Región „Tatry“ v Dome slovensko-poľského stretávania Euroregiónu „Tatry“ v Kežmarku vernisáž posúťažnej výstavy v rámci  Bienále insitného umenia a art brut poľsko-slovenského pohraničia Edwarda Sutora.

Čítať celý článok...
 
Pozvánka - výstava Tlačiť E-mail

xgjgh

Združenie Región "Tatry" Vás pozýva na výstavu v rámci Bienále insitného umenia a art brut poľsko-slovenského pohraničia Edwarda Sutora do Domu slovensko-poľského stretávania Euroregiónu "Tatry", Hradné námestie 30, Kežmarok. Výstava potrvá od 03.07. - 23.07.2013.

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

Čítať celý článok...
 
Slávnostné podpísanie zmluvy pre mikroprojekt Tlačiť E-mail

at

Tlačová správa

Združenie Región „Tatry“ bolo dňa 13. 03. 2013 jedným z 30 úspešných žiadateľov, ktorí v Prešove slávnostne za účasti predsedu Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Petra Chudíka podpísali Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku pre mikroprojekty realizované v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. V tretej – poslednej – výzve v rámci Prioritnej osi III: Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty) nám bol podporený projekt pod názvom Partnerská cezhraničná spolupráca Euroregiónu „Tatry“ v celkovej hodnote 46.970,54 €, z toho príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja činí 39.924,95 €.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 2