PL - SK 2007 – 2013 – Od EUT k EZÚS
Založili sme Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným Tlačiť E-mail

fozuDňa 14. augusta 2013 bol v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu slávnostne podpísaný Dohovor o založení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným. Dohovor v mene Združenia Región „Tatry“ podpísal predseda Rady Jozef Ďubjak a v mene Zväzku Euroregión „Tatry“ predseda Rady Bogusław Waksmundzki. Podpísaniu Dohovoru predchádzalo niekoľkoročné úsilie Združenia Región „Tatry“ a Zväzku Euroregión „Tatry“ zamerané na vytvorenie spoločného, poľsko-slovenského právneho subjektu. Samotný vstup oboch združení do EZÚS TATRY s r. o. a návrhy Dohovoru a Stanov pred ich samotným podpísaním schválili na základe uznesení oba národné Kongresy - dňa 04. 04. 2013 XIX. Kongres Zväzku Euroregión „Tatry“ v Jablonke a dňa 23. 04. 2013 XIX. Kongres Združenia Región „Tatry“ v Trstenej.

Čítať celý článok...
 
1. zasadnutie Zhromaždenia EZÚS TATRY s r.o. - pozvánka Tlačiť E-mail

&rPredseda Rady Združenia Región "Tatry" a Predseda Rady Zväzku Euroregión "Tatry" srdečne pozývajú na slávnostné podpísanie Dohovoru o založení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným a na 1. zasadnutie Zhromaždenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným, ktoré sa uskutoční dňa 14. augusta 2013. Podrobný program je v prílohe.

Čítať celý článok...
 
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným Tlačiť E-mail

t zh arez

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným

 

Dňa 23. 04. 2013 sa v Trstenej konal XIX. Kongres Združenia Región „Tatry“ (ZRT) – informačné stretnutie v rámci projektu Od Euroregiónu „Tatry“ k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Rokovania sa okrem členov ZRT a pracovných komisií zúčastnili aj pozvaní hostia: Tomáš Kašaj – konzul Generálneho konzulátu SR v Krakove; Antoni Karlak – vojt gminy Jabłonka, Antoni Nowak – riaditeľ kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry“, Oľga Marhulíková a Milan Nevlazla – čestní členovia Euroregiónu „Tatry“.

Čítať celý článok...
 
Pozvánka na XIX. Kongres Združenia Región "Tatry" Tlačiť E-mail

agragr

Rada Združenia Región „Tatry“ si Vás dovoľuje pozvať na XIX. KONGRES ZDRUŽENIA REGIÓN „TATRY“,

ktorý sa uskutoční dňa 23. apríla 2013 (utorok) o 09,30 hod. v Dome kultúry, Československej armády 957 v Trstenej.

Čítať celý článok...
 
Mimoriadny Kongres Združenia Región "Tatry" Tlačiť E-mail

strerz

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným - EZÚS


Dňa 19. 10. 2012 sa v Kežmarku konal Mimoriadny Kongres Združenia Región „Tatry“ (ZRT) s cieľom schváliť vstup združenia do Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným.

Čo je EZÚS? EZÚS je novou právnou formou, ktorú nám umožňuje založiť EÚ na území viacerých štátov, v našom prípade ide o územie Slovenskej republiky a Poľskej republiky. EZÚS má prispievať k odstráneniu prekážok, ktoré bránia územnej spolupráci a jej rozvoju s cieľom zlepšiť, skvalitniť a zjednodušiť súčasnú spoluprácu. Takéto nadnárodné zoskupenie umožní realizovať spoločné projekty v rámci jedného združenia, jednej právnickej osoby, jedného právneho subjektu, ktorý bude mať všetky potrebné atribúty na to, aby vstupoval do právnych vzťahov za toto územie spoločne.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 5