Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/lh279100/www_root/w3/plugins/content/jwsig.php on line 78
Podpora environmentálnej výchovy a vzdelávania v EUT Tlačiť E-mail
Piatok, 25 Júl 2008 13:49

 

Budúcnosť nás všetkých ,ale predovšetkým našich detí závisí od toho, ako budeme schopní naučiť sa žiť v harmónii s prírodou a medzi sebou samými. Dlhoročnou prioritou  komisie životného prostredia Euroregiónu Tatry je preto  okrem iného aj podpora environmentálnej výchovy a vzdelávania  detí a mládeže na území Euroregiónu Tatry.


Po troch úspešných seminároch venovaných monitoringu čistoty hraničných povrchových vôd riek Poprad a Dunajec organizovaných slovenskou časťou Euroregiónu Tatry- komisiami životného prostredia a mládeže a športu  v rokoch 2004,2005 a 2006  pre deti a mládež škôl na území Euroregiónu Tatry  s environmentálnym zameraním  a poľských  kolegov, uskutočnilo sa na pozvanie poľskej strany  v dňoch 10. a 11.10. tohto roku , spoločné dvojdňové stretnutie detí a mládeže v Osrodku Kolonijno-Wczasowym Urzedu Miasta Krakowa v Golkowicach Górnych. Zo slovenskej časti sa stretnutia zúčastnili zástupcovia škôl ZŠ Ul. Ing. Kožucha Spišská Nová Ves, Gymnázia  P.O.H. Kežmarok ,Gymnázia Kukučínova 1 Poprad, ZŠ Letnej  Poprad, Združenej strednej školy vo Svite, Gymnázia v  Liptovskom Mikuláši ,  predsedovia komisií   životného prostredia, mládeže a športu, pracovníci kancelárie Združenia Región „Tatry“ a zástupkyňa  Slovenského vodohospodárskeho podniku v Košiciach .  Z poľskej strany  sa stretnutia zúčastnili predstavitelia štátnej správy , samosprávy, zástupcovia komisie ŽP, vedenie a študenti  Zespołu Szkół Zawodowych zo  Starego Sącza .
    Prvý deň stretnutia v príjemnom prostredí zariadenia bol venovaný prezentácii výsledku  monitoringu vykonávaného jednotlivými školami  v konfrontácii s monitoringom odborných organizácii zo Slovenska a Poľska.  Prezentácie detí a mládeže  boli  spracované a prednesené na skutočne profesionálnej úrovni vyžaroval z nich  nefalšovaný záujem  o stav a problémy  životného prostredia  spojený s obetavým prístupom  pedagógov .  Druhý deň mala slovenská strana možnosť  oboznámiť sa so Zespołom  Szkół Zawodowych  v  Starom Sączi ,jednotlivými učebňami , systémom vyučovania, dosiahnutými výsledkami.  Kuriozitou pre nás bola skutočnosť , že Zespoł  Szkół Zawodowych  v  Starom Sączi je škola s  širokým  environmentálnym zameraním, ktoré na  Slovensku postrádame.

 

V rámci projektu sa taktiež uskutočnil v poradí už tretí seminár  zameraný na podporu separovaného zberu na území EUT.
Vychádzajúc z výsledkov predchádzajúcich stretnutí a seminárov náplňou tohtoročného stretnutia bola prezentácia a  konfrontácia dostupných audiovizuálnych propagačných materiálov spracovaných jednotlivými  mestami na území EUT a príprava spoločného všeobecne použiteľného audiovizuálneho materiálu na podporu separovaného zberu. Podarilo sa nám vytvoriť dielo prospešné pre účinnejšiu propagáciu separovaného zberu a nápomocné všetkým aktérom pri riešení pretrvávajúcich problémov.

 

Z iniciatívy  Komisie životného prostredia Euroregiónu Tatry pribudol  v atraktívnom krajinárskom prostredí  prímestskej rekreačnej zóny mesta Kežmarok náučný chodník. Okrem príjemnej prechádzky v dĺžke 2,4 km umožňuje návštevníkom  z dvanástich drevených tabúľ získať  informácie o území , faune, flóre , s poukázaním na osobitosti a špecifiká územia , s dôrazom na ochranu životného prostredia. Náučný chodník je doplnený dvoma novými drevenými sedeniami, kde môže návštevník na chvíľu  pookrieť a načerpať nových síl v lone prírody.