Ročenka „Pohraničie poľsko – slovenské 2005 – 2006“ Tlačiť E-mail
Piatok, 25 Júl 2008 09:45

V rámci projektu bolo vydané štvrté číslo ročenky Euroregiónu „Tatry“ „Poľsko – slovenské pohraničie”. Euroregión „Tatry“ počas svojej 14-ročnej existencie dokázal, že partnerstvo, spolupráca a dobré susedské vzťahy sú realizované v prihraničnej oblasti. Ročenka „Poľsko – slovenské pohraničie” je významným prvkom v aktivitách Euroregiónu „Tatry“. Predošlé tri ročníky vyšli vďaka iniciatíve kancelárie Euroregiónu „Tatry“ so sídlom v Nowom Targu.  

 

Nakoľko sa v priebehu roku 2007 udialo v Euroregióne „Tatry“ množstvo významných udalostí, Ročenka „Poľsko – slovenské pohraničie 2005 – 2006“ prezentuje aj tieto. Sú oné výrazom stále lepšej spolupráce slovenskej a poľskej častí Euroregiónu „Tatry“.

Publikáciu dostanete  v kancelárii Združenia Región „Tatry“.