Dom Slovensko – Poľského stretávania Euroregiónu „Tatry“ v Kežmarku Tlačiť E-mail
Piatok, 25 Júl 2008 08:59

V rámci projektu sa uskutočnilo dňa 06. júla 2007 slávnostné otvorenie Domu Slovensko-poľského stretávania Euroregiónu „Tatry“ v Kežmarku.

Otvorenia sa zúčastnil podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič, ako aj ďalší významní činitelia slovenského a poľského života. Členovia slovenských ministerstiev - Vladimír Čečot (štátny tajomník MV SR), Viliam Cagala (MVRR SR), Oľga Marhulíková (MV SR), ďalej poslanec NR SR Dušan Galis, členovia Poľského inštitútu, predseda Euroregiónu Tatry (EUT) Wendelin Haber, členovia EUT, poslanci MsZ v Kežmarku a ďalší významní hostia.
Ešte pred slávnostnou prehliadkou Domu EUT sa uskutočnila v priestoroch „Domu“ vernisáž výstavy z tvorby Ing. Jána Skupina, jedného zo zakladateľov Euroregiónu „Tatry“.

 

Informačný panel umiestnený pred Domom EUT, umožňuje obyvateľom, návštevníkom a členským subjektom ZRT získavať informácie prostredníctvom internetu. Každý návštevník infopanelu získava aktuálne informácie o dianí v meste, v našom cezhraničnom združení i v celom regióne.

 

V rámci projektu  bola taktiež zariadená zasadacia miestnosť Domu Slovensko – Poľského stretávania EUT, vďaka čomu sme ju mohli sprevádzkovať.  Priestory sú využívané samotným združením, ako aj ostatnými organizáciami.

 

Propagačný materiál o Dome EUT je  k dispozícií všetkým členským subjektom a obyvateľom miest a obcí. Propaguje naše združenie a cezhraničnú spoluprácu.