Stratégia rozvoja Euroregiónu „Tatry“ na roky 2007 - 2013 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 24 Júl 2008 15:17

Cezhraničné združenie Euroregión „Tatry” existuje už takmer 14 rokov. Doteraz na každoročných Kongresoch prijímalo hlavné smery pôsobenia na obdobie dvoch rokov. Dňa 16.03.2007, XIII. Kongres cezhraničného Združenia Euroregión „Tatry” schválil uznesenie č. 4, ktoré zaviazalo Radu k príprave spoločnej poľsko-slovenskej Stratégie rozvoja Euroregiónu „Tatry” na obdobie rokov 2007-2013.

 

Špeciálne vytipovaná komisia pripravila materiály pre Stratégiu, ktoré obsahovali spoločensko-ekonomickú diagnózu poľsko-slovenského pohraničia, analýzu SWOT a hlavné smery rozvoja. Tieto materiály boli predmetom rokovaní Problémových komisií ako aj Rady cezhraničného Združenia Euroregión „Tatry”, ktorých grémiá navrhli množstvo poznámok a doplnení  k Stratégii.
Naopak Národné kongresy - poľskej strany dňa 28.02.2008 a slovenskej strany dňa 29.02.2008 - pozitívne prijali schválenie projektu Stratégie XIV. Kongresom cezhraničného Združenia Euroregiónu „Tatry” s hlavným návrhom, aby Stratégia platila pre roky 2008-2015 a bola nazvaná: „Spoločná poľsko-slovenská Stratégia rozvoja Euroregiónu „Tatry” pre roky 2008-2015”.
Tento strategický dokument bol schválený XIV. Kongresom cezhraničného Združenia Euroregión „Tatry”, ktorý sa konal 28. marca 2008 v Spišskej Novej Vsi.

Stratégia bude priebežne monitorovaná Radou, doplňovaná a korigovaná, a pre členov cezhraničného Združenia Euroregión „Tatry” bude pomocou pri uchádzaní sa o prostriedky na realizáciu projektov v rámci Európskej územnej spolupráce pre roky 2007-2013.

Dokument v tlačenej forme dostanete  v kancelárii Združenia Región „Tatry“.