Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logoProjekt Vzdelávanie
Školenie zamerané na oblasť verejného obstarávania Tlačiť E-mail

Dňa 10.12. 2019 (utorok) a 17.12. 2019 (utorok) sa v Dome Slovensko - poľského stretávania sa v Kežmarku uskutočnilo školenie na tému verejného obstarávania realizované v rámci projektu Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu ,,Tatry“ pod vedením pána Ing. Martina Papcúna.

Čítať celý článok...
 
Školenie zamerané na podvojné účtovníctvo pre samosprávy Tlačiť E-mail

Dňa 29.11. 2019 (piatok) a 02.12. 2019 (pondelok) sa v Dome Slovensko - poľského stretávania sa v Kežmarku uskutočnilo školenie na tému podvojné účtovníctvo pre samosprávy realizované v rámci projektu Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu ,,Tatry“ pod vedením pána Dušana Rácza.

Čítať celý článok...
 
Konferencia otvárajúca realizáciu projektu Tlačiť E-mail

Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu ,,Tatry“

Dňa 04. Júla 2019 sa v Hoteli Club, ulica Dr. Alexandra 130/24 uskutočnila Konferencia otvárajúca realizáciu projektu Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu ,,Tatry“.

 

Čítať celý článok...
 
Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu ,,Tatry“ Tlačiť E-mail

Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu ,,Tatry“

Názov projektu

Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu ,,Tatry“

Číslo projektu PLSK.03.01.00-12-0193/18-00

Vedúci partner

Zväzok Euroregión ,,Tatry“ v Nowom Targu

Partneri projektu

Združenie Euroregión Tatry v Kežmarku

Európske Zoskupenie Územnej Spolupráce Tatry s.r.o

Kontakty partnerov

www.euroregion-tatry.eu

www.euwt-tatry.eu

www.euroregion-tatry.sk

Termín realizácie

01.05. 2019 – 31.04. 2021

Oprávnené výdavky

331 874, 10 €

Financovanie z EFRR (85%)

282 092,85 €

 

Čítať celý článok...