Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logo
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/lh279100/www_root/w3/plugins/content/jwsig.php on line 78
Tlačiť E-mail
Pondelok, 20 Október 2014 19:50

dstEXIII. Slovensko-poľské hospodárske fórum

Združenie Euroregión Tatry so sídlom v Kežmarku každoročne organizuje Slovensko-poľské hospodárske fórum v Spišskej Novej Vsi, ktoré prispieva už viac ako jedno desaťročie k rozvoju hospodárskych vzťahov medzi Slovenskom a Poľskom. Každý rok je Slovensko – poľské hospodárske fórum jedným z vrcholov slovensko – poľských hospodárskych vzťahov. Obsahom programu fóra, okrem aktuálnych hospodárskych vzťahov, bývajú cestovný ruch, doprava, regionálny rozvoj, rozvoj spolupráce slovenských a poľských firiem, rozvoj cezhraničnej spolupráce v našom regióne, ako aj výmena skúseností, podpora rozvojových aktivít špecifických pre náš región, upevnenie spolupráce miest a obcí v pôsobnosti Euroregiónu „Tatry“ a nadväzovanie spoločenských a pracovných kontaktov.

Záštitu nad XIII. Slovensko-poľským hospodárskym fórom, ktoré sa konalo dňa 15. 10. 2014 v Spišskej Novej Vsi prevzali J.E. Veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku Tomasz Chłoń a J.E. Veľvyslanec Slovenskej republiky v Poľsku Vasil Grivna.

J. E. Veľvyslanec Slovenskej republiky v PR Vasil Grivna, ako aj Charge d´affaires Veľvyslanectva Poľskej republiky v SR Piotr Samerek vyzdvihli záujem o rozvoj slovensko-poľskej spolupráce a neustály rast hospodárskej výmeny medzi SR a PR. Negatívom naďalej ostáva chýbajúca a nedostatočná infraštruktúra medzi oboma krajinami. 

XIII. Slovensko-poľské hospodárske fórum sme venovali predovšetkým energetike a spolupráci Poľska a Slovenska v tejto oblasti, úlohe burzy v rámci liberalizácie trhu s plynom v Poľsku, plynovému prepojeniu Poľska a Slovenska a energetickej bezpečnosti. Témami tohtoročného hospodárskeho fóra boli tiež praktické rady týkajúce sa hlavných právnych aspektov podnikania v Poľsku, účtovníctva, daní, či prevozu tovarov v rámci EÚ.  Zaujímavosťou fóra boli B2B stretnutia a rokovania so zástupcami obchodných a priemyselných komôr. Fórum bolo venované podnikateľským subjektom, odborníkom pôsobiacim v štátnej správe, samospráve, zástupcom obchodných komôr, firiem, podnikateľov a v odbornej verejnosti. 

Keďže je zorganizovanie medzinárodného fóra tiež finančne nákladnou záležitosťou, nebolo by možné ho zorganizovať bez našich partnerov. Hlavnými partnermi XIII. Slovensko–poľského hospodárskeho fóra boli: Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave, Komoditná burza energií vo Varšave, Burza cenných papierov vo Varšave, partnermi: Eustream, a. s., Energie 2, Effix s. r. o., Sky blue, s r. o. – O2 Partner pre podnikateľov, GAZ System, S.A., Peterka&Partners, Balanced HR, Assecco CE, mediálny partner:     ETARGET.

 

 

Mgr. Jana Majorová Garstková

riaditeľka kancelárie Združenia Euroregión Tatry