Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logoTlačiť E-mail

asdfZdruženie Euroregión Tatry so sídlom v Kežmarku v partnerstve so Zväzkom Euroregión „Tatry“ so sídlom v Nowom Targu, Slovenským cykloklubom a mestami Dolný Kubín, Kežmarok, Vysoké Tatry, Nowy Targ a Zakopane realizovalo od júna 2013 do júla 2014 aktivity naplánované v projekte pod názvom Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry na území Euroregiónu „Tatry“ – Orava a Spiš. Projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v rámci Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na projekty, ktoré sú zamerané na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2013. Celková výška rozpočtu projektu bola: 19 961,56 € (z toho: spolufinancovanie z rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR vo výške: 17 957,00 € a vlastné zdroje: 2 004,56 €).

 

Územie Oravy a Spiša má veľmi vhodné prostredie na pestovanie a rozvoj cykloturistiky, ktorá patrí k využívanej a žiadanej aktivite cestovného ruchu. Na slovenskej a poľskej strane Euroregiónu „Tatry“ (priamo v tatranskom a podtatranskom regióne) sa nachádza sieť cykloturistických trás, v hraničnom území asi 400 km cykloturistických trás. Vzhľadom na vyťaženosť a medzinárodný význam týchto trás je potrebné neustále zabezpečovať ich údržbu, rekonštrukciu a dobudovávať doplnkovú cyklistickú infraštruktúru.

V rámci projektu sa uskutočnila obnova a modernizácia vybraných cykloturistických trás v teréne, kompletná obnova maľovaného značenia „céčok“, obnova a údržba cykloturistických smerovníkov, osadenie nových cyklosmerovníkov a imidžových miest, demontáž starých a poškodených prvkov cykloturistického značenia. Namontovaných nových bolo celkovo 6 ks cyklosmerovníkov, 15 sád veľkých cyklosmeroviek, 10 sád obrázkových cyklosmeroviek a 5 sád donorských cyklotabuliek - prvky v zmysle STN 01 8028 Cykloturistické značenie. Realizáciou projektu bolo obnovené značenie v teréne v celkovej dĺžke 17 km na trasách: Tatranská Lomnica – Štart (4,1 km), Tatranská Lomnica – Pod Štartom (1,9 km), Spišská Teplica – Lopušná dolina (11 km).

V marci 2014 bola doplnená cyklistická infraštruktúra na existujúcej cyklotrase Vrbov – Kežmarok – Zlatná o 20 ks oddychových lavičiek v kombinácii kov – drevo. Táto doplnková infraštruktúra zlepší podmienky a zvýši komfort cykloturistov prechádzajúcich touto trasou s možnosťou oddýchnuť si.

V rámci projektu bola v júli 2014 ukončená realizácia aktivity pod názvom Vybudovanie prístreškov na cezhraničnej cyklotrase, v rámci ktorej boli osadené tri prístrešky na trasách Dolný Kubín – Kubínska Hoľa – Racibor, v mieste: Pod Kubínskou Hoľou v časti Beňová Lehota a v mieste Kubínska Hoľa – parkovisko; a Dolný Kubín – Pod Kuzmínovom – Zábrež – Istebné. Cyklotrasa v okolí Dolného Kubína prechádza oravskou prírodou a má vyústenie až za poľskou hranicou.

Cieľom projektu bolo zlepšiť a dobudovať cyklistickú infraštruktúru na území Oravy a Spiša prostredníctvom dobudovania doplnkovej cyklistickej infraštruktúry a zvýšenia atraktivity cyklistického športu vyznačením existujúcich cyklotrás.    

 

Mgr. Jana Majorová Garstková

riaditeľka Združenia Euroregión Tatry

 

 

 

 


„Projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“

 

Prílohy:
Názov súboru Veľkosť Posledná zmena  
2014-06-03 08.59.52_02.jpg 1,85 MB 29/07/2014 15:08   
dsc_0544_02.jpg 2,72 MB 29/07/2014 15:08   
fotka 02.jpg 955 KB 29/07/2014 15:09   
fotka 3.jpg 826 KB 29/07/2014 15:09   
fotka 30.jpg 910 KB 29/07/2014 15:10