Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logo
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/lh279100/www_root/w3/plugins/content/jwsig.php on line 78
Tlačiť E-mail
Štvrtok, 06 Marec 2014 12:04

eratNové lavičky pre cykloturistov

 

Združenie Región „Tatry“ so sídlom v Kežmarku v partnerstve so Zväzkom Euroregión „Tatry“ so sídlom v Nowom Targu, Slovenským cykloklubom a mestami Dolný Kubín, Kežmarok, Vysoké Tatry, Nowy Targ a Zakopane realizuje od júna 2013 aktivity naplánované v projekte pod názvom Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry na území Euroregiónu „Tatry“ – Orava a Spiš. Celková výška rozpočtu projektu podporeného z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v rámci Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na projekty, ktoré sú zamerané na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2013 je 19 961,56 €.


 

Územie Oravy a Spiša má veľmi vhodné prostredie na pestovanie a rozvoj cykloturistiky. Na tomto území je už vybudovaných niekoľko častí cyklotrás, ktoré sa nachádzajú na hlavnej trase Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier alebo sú jej odbočkami. Vzhľadom na vyťaženosť a medzinárodný význam týchto trás je potrebné neustále zabezpečovať ich údržbu, rekonštrukciu a dobudovávať doplnkovú cyklistickú infraštruktúru.

V meste Kežmarok bola v mesiaci marec 2014 ukončená realizácia aktivity zameraná na výrobu a osadenie oddychových lavičiek. Celkovo 20 oddychových lavičiek v kombinácii kov – drevo bolo osadených na existujúcej cyklotrase Vrbov – Kežmarok – Zlatná. Táto doplnková infraštruktúra určite zlepší podmienky a zvýši komfort cykloturistov prechádzajúcich touto trasou s možnosťou oddýchnuť si.

V najbližších mesiacoch budú v rámci projektu osadené tri prístrešky na frekventovanej cyklotrase v okolí Dolného Kubína, ktorá prechádza oravskou prírodou a má vyústenie až za poľskou hranicou. Realizáciou výstavby prístreškov sa zabezpečí skvalitnenie vyznačených cyklotrás pre cyklistov z oboch strán hranice. Ku koncu minulého roka sme zároveň ukončili aktivity spojené s obnovou a modernizáciou vybraných 17 km cykloturistických trás v teréne v katastri mesta Vysoké Tatry,  ktorá pozostávala z kompletnej obnovy maľovaného značenia tzv. "céčok", obnovy a údržby cykloturistických smerovníkov, osadenia nových cyklosmerovníkov a imidžových miest, demontáže starých a poškodených prvkov cykloturistického značenia. Celkovo bolo namontovaných 6 ks nových cyklosmerovníkov, 15 ks veľkých cyklosmeroviek, 10 ks obrázkových cyklosmeroviek a 5 ks donorských cyklotabuliek.

Cieľom nášho projektu je zlepšiť a dobudovať cyklistickú infraštruktúru na území Oravy a Spiša prostredníctvom dobudovania doplnkovej cyklistickej infraštruktúry a zvýšenia atraktivity cyklistického športu vyznačením existujúcich cyklotrás.  

 

Mgr. Jana Majorová Garstková

riaditeľka kancelárie Združenia Región „Tatry“

 

 

„Projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“

 

szu