Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logo
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/lh279100/www_root/w3/plugins/content/jwsig.php on line 78
Tlačiť E-mail
Pondelok, 15 Júl 2013 10:25

vx

Spoluorganizovanie Bienále insitného umenia a art brut poľsko-slovenského pohraničia Edwarda Sutora a vernisáž výstavy

Dňa 03. júla 2013 zorganizovalo Združenie Región „Tatry“ v Dome slovensko-poľského stretávania Euroregiónu „Tatry“ v Kežmarku vernisáž posúťažnej výstavy v rámci  Bienále insitného umenia a art brut poľsko-slovenského pohraničia Edwarda Sutora.


Celkovo do súťaže svoje práce prihlásilo 54 umelcov, z toho 34 z Poľska a 20 zo Slovenska. Porota do II. kola súťaže posunula 129 prác od 33 poľských a 17 slovenských umelcov. Nakoniec porota na posúťažnú výstavu vybrala 110 prác, ktoré do 23. júla 2013 môžete v našich priestoroch obdivovať.

Pri dvojstupňovom hodnotení prác prihlásených do súťaže porota venovala osobitnú pozornosť úprimnosti umeleckého prejavu, individuálnemu prístupu k témam vo forme a obsahu a sile vtiahnutia diváka do fantázie a sveta umelcov. Členovia poroty sa pritom riadili vlastným estetickým vnímaním.

Bienále insitného umenia a art brut poľsko-slovenského pohraničia Edwarda Sutora sme organizovali v rámci mikroprojektu Partnerská cezhraničná spolupráca Euroregiónu „Tatry“, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013.


Mgr. Jana Majorová Garstková
riaditeľka kancelárie ZRT
manažér mikroprojektu

 

"Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013."