Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logo
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/lh279100/www_root/w3/plugins/content/jwsig.php on line 78
Tlačiť E-mail
Piatok, 26 Apríl 2013 12:35

tztz

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným

 

Dňa 23. 04. 2013 sa v Trstenej konal XIX. Kongres Združenia Región „Tatry“ (ZRT) – informačné stretnutie v rámci projektu Od Euroregiónu „Tatry“ k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Rokovania sa okrem členov ZRT a pracovných komisií zúčastnili aj pozvaní hostia: Tomáš Kašaj – konzul Generálneho konzulátu SR v Krakove; Antoni Karlak – vojt gminy Jabłonka, Antoni Nowak – riaditeľ kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry“, Oľga Marhulíková a Milan Nevlazla – čestní členovia Euroregiónu „Tatry“.

Prítomní boli informovaní o činnosti a projektových aktivitách ZRT za uplynulý rok. Členská základňa združenia sa rozšírila o nového člena – obec Torysa (okres Sabinov). Hlavným bodom programu bolo poskytnutie podrobných informácií na tému Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným (EZÚS TATRY s r. o.), ktorého založeniu sa v rámci projektu v partnerstve so Zväzkom Euroregión „Tatry“ so sídlom v Nowom Targu a mestami Kežmarok a Nowy Targ venujeme od roku 2011. Prítomní delegáti schválili vstup ZRT do EZÚS TATRY s r. o. zakladaného spoločne so Zväzkom Euroregión „Tatry“ (Poľská republika) a základné dokumenty: Dohovor o založení EZÚS TATRY s r. o. a Stanovy EZÚS TATRY s r. o., na ktorých znení sa na základe náročných rokovaní, vypracovaných analýz, konzultácií  a najmä kompromisov dohodla slovenská a poľská strana.

Čo je EZÚS? EZÚS je novou právnou formou, ktorú nám umožňuje založiť EÚ na území viacerých štátov, v našom prípade ide o územie Slovenskej republiky a Poľskej republiky. EZÚS má prispievať k odstráneniu prekážok, ktoré bránia územnej spolupráci a jej rozvoju s cieľom zlepšiť, skvalitniť a zjednodušiť súčasnú spoluprácu. Takéto nadnárodné zoskupenie umožní realizovať spoločné projekty v rámci jedného združenia, jednej právnickej osoby, jedného právneho subjektu, ktorý bude mať všetky potrebné atribúty na to, aby vstupoval do právnych vzťahov za toto územie spoločne. EZÚS je šanca ako dať Euroregiónu „Tatry“ inú váhu a posunúť slovensko-poľskú spoluprácu dopredu. Náš EZÚS bude mať sídlo v Nowom Targu, bude sa riadiť poľským právom a registrácia prebehne na Ministerstve zahraničných vecí Poľskej republiky. V rámci vyváženia síl sa obe strany dohodli, že EZÚS bude mať sekretariát Predsedu Zhromaždenia v Kežmarku.

Najvyšším orgánom Zoskupenia je Zhromaždenie. XIX. Kongres ZRT zvolil za zástupcov ZRT do Zhromaždenia EZÚS TATRY s r. o. tieto osoby: Štefan Bieľak - primátor mesta Spišská Belá, Michal Biganič - primátor mesta Stará Ľubovňa, Jozef Ďubjak - primátor mesta Trstená, Igor Kredátus - viceprimátor mesta Kežmarok, Štefan Kubík - viceprimátor mesta Poprad, Peter Petko - zástupca mesta Spišská Nová Ves a Jozef Repaský - viceprimátor mesta Liptovský Mikuláš. XIX. Kongres ZRT zároveň odporučil Zhromaždeniu EZÚS TATRY s r. o., aby za členov Dozornej rady EZÚS TATRY s r. o. (kontrolný orgán Zoskupenia) zvolil tieto osoby reprezentujúce ZRT: Ľudmilu Gnojčákovú – zástupkyňu mesta Kežmarok, Jána Pavlíka – primátora mesta Ružomberok a Alexandra Slafkovského – primátora mesta Liptovský Mikuláš. Rovnaký proces prebehol na poľskej strane na XIX. Kongrese Zväzku Euroregión „Tatry“ dňa 04. 04. 2013 v Jabłonke.

Po Kongrese zasadali členovia Rady ZRT, ktorí na obdobie najbližších dvoch rokov zvolili za predsedu Rady ZRT primátora Trstenej Jozefa Ďubjaka a za podpredsedu Rady ZRT primátora Kežmarku Igora Šajtlavu.

 

Mgr. Jana Majorová Garstková

riaditeľka kancelárie ZRT

 

 

 

Informačné stretnutie sa koná v rámci projektu Od Euroregiónu "Tatry" k Európskemu zoskupeni územnej spolupráce,

ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci

Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007-2013.