Hľadanie...

ezus

Mapa Euroregiónu Tatry

Internetová stránka je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

logoTlačiť E-mail

adfga

Rada Združenia Región „Tatry“ si Vás dovoľuje pozvať na XIX. KONGRES ZDRUŽENIA REGIÓN „TATRY“,

ktorý sa uskutoční dňa 23. apríla 2013 (utorok) o 09,30 hod. v Dome kultúry, Československej armády 957 v Trstenej.

Pozvánka spolu s programom sa nachádza v prílohe.

Prílohy:
 

Informačné stretnutie sa koná v rámci projektu Od Euroregiónu "Tatry" k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce, 

ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci

Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 - 2013.